Språk og samfunnsfag

Engelsk 1

Er du nysgjerrig på hvordan engelske medier påvirker oss nordmenn?
Ønsker du å finne ut hvor du kan studere utenlands etter videregående?
Har du prøvd å snakke engelsk med australsk eller indisk aksent?
Forstår du hvordan verdens fattigdom kan henge sammen med klimaforandringer?
Vet du hvordan du kan unngå pinlige misforståelser i møtet med nye kulturer?

Alt dette, og mye mer, får du lære om på kurset i internasjonal engelsk på vg2.

Elevene på internasjonal engelsk har laget en film om temaet «Kulturkrasj – Et møte mellom handelspartnere fra India, Australia og USA».

Entreprenørskap

 • Hvordan lære grunnleggende økonomiforståelse, som er viktig i de aller fleste yrker?
 • Hvordan kan bedriften tjene mest mulig penger?
 • Hvordan utnytte ressursene mest mulig effektivt?
 • Hvordan setter bedriftene opp et budsjett, og hvorfor gjør de det?
 • Hva kan man bruke et regnskap til?
 • Hvordan finner bedriftene ut prisene de skal ta for sine produkter?
 • Hvordan ta vare på menneskene i bedriften?

Faget Økonomistyring tilbys på Vg 2 som gir grunnleggende forståelse og kunnskap om hvordan bedrifters regnskap og budsjett blir satt opp. Samtidig får eleven innsikt i hvordan bedrifter utarbeider priser på varene de selger.

Rettslære

 • Har du lov til å oppbevare nakenbilder av kjæresten din på mobilen?
 • Kan du bestemme selv over sparepengene dine?
 • Hvem arver huset etter gammeltante Anne og hva skjer med gjelden?
 • Kan jeg bli dømt for medvirkning til tyveri dersom jeg kjøper en bil på Finn.no som viser seg å være stjålet?
 • Hvorfor gjelder mange av EUs lover for borgere i Norge når vi ikke er medlemmer?
 • Kan du tenke deg å overvære en rettsak i Frostating lagmannsrett?

Programfaget Rettslære 1 og 2 tilbys både på Vg2 og Vg3. Faget skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett og synliggjøre hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet vårt.

Psykologi

 • Visste du at det meste av det du opplever i løpet av dagen dag kan knyttes til psykologiske teorier?
 • Hvorfor tror du at du har blitt akkurat den du er?
  Er du et resultat av arv?
  Eller miljø? Eller kanskje begge deler…?
 • Lurer du på hvordan du skal tolke bildet under?
  Persepsjonspsykologien prøver å gi et svar på dette og mer til.

 • Hva tror DU man gjøre for å fremme livskvalitet og god psykisk helse hos unge mennesker? * Kanskje kjenner du til Justismuseet i Trondheim? Her har de utstillinger og omvisninger som passer innenfor psykologifaget.
 • Vi er ikke enige om alt! Lurer du på hva medelever mener om ulike tema? Dette kan vi finne ut ved hjelp av en undersøkelse:

 

Sosiologi og Sosialantropologi

 Emner i faget:

 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
 • Sosialisering – handler blant annet om hva et samfunn er og kriminalitet
 • Kulturforståelse – Kunnskap om egen og andre kulturer
 • Produksjon og arbeid – handler og næringer, sysselsetting og økonomi
 • Fordeling av goder – hvordan fordeles godene i et samfunn og hvordan fører det til ulikheter

 

 

Sist oppdatert 18.06.2021