DKS - Den kulturelle skolesekken

Den kutlurelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk.

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringen sin kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at elever - fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og 1. til 3. trinn på videregående er innlemmet i ordningen.

Den kulturelle skolesekken HVS - skoleåret 2018/2019

Dato

 

Hva/hvor

Tema

Klasser

Antall plasser

19.09
(onsdag)

Trøndelag Teater

Byggmester Solness

2ST, 3ST og 3PB

56

15.11 (torsdag)

Falstad-senteret

Flukt, fortid og samtid

2ST og 3PB (pluss 3ST sosialkunnskap)

45

25.02
(mandag)

Hemne vgs

Face Yrkesfag with Comedy

Yrkesfag:

TIP og HO

30

30

11.03 (mandag)

Stiklestad

Middelaldergården Stiklastadir

1ST, 2ST, byggfag

44

 

* 7. mars skal 1.st på Kosmorama i Trondheim

Sist oppdatert 25.02.2019