Kontor og administrasjon

I ekspedisjonen møter du Heidi Johanne Jamtøy
917 35 361 e-post: heija@trondelagfylke.no

Kontorleder: Helen R Sødahl  93035907  e-post:

 

Fagleder ST: Øyvind Rodal 90899508 e-post:

Fagleder YF: Kurt Hundsnes 41333177 e-post:

Sist oppdatert 06.07.2021