Miljøfyrtårn

 Sertifikat Kyrksæterøra videregående skole

 

Rapport for 2022 

 

Vi er stolt over at vi er Miljøfyrtårn

Dette innebærer at vi følger krav som energireduserende tiltak, HMS-rutiner, redusering av utslipp, avfallshåndering, arbeidsmiljø og mer. Miljøfyrtårnet hjelper oss med å sette konkrete og tydelige mål, slik at vi på nytt kan lykkes med grønn omstilling.

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med en grønn omstilling.

Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar bedrifter aktivt til en bærekraftig fremtid, og til den nødvendige grønne omstillingen. Bedriftene får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det gjøres ved å iverksette tiltak ut fra et sett med definerte kriterier som er tilpasset bedriftens drift og bransje.

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.12.2023