Samarbeid med politiet

politiet logo.png

Skolen har et godt samarbeid med forebyggendegruppen hos politiet. Viktige deler av samarbeidet er tema som rus, seksuell adferd, nettvett og trafikksikkerhet.

Det er nyttig for politiet å ha en slik arena å møte elevene på, samtidig som samarbeidet bidrar til å ufarliggjøre politiet, og få elevene til å forstå at politiet primært ikke er ut etter ungdommene for å straffe de for lovbrudd, men ønsker å hjelpe og bidra til at de får en fin ungdomstid. Dette bidrar også til å senke terskelen for å ta kontakt med politiet. Responsen fra elevene er positiv. Ved at skolen har faste kontaktpersoner er det enklere å følge opp elever og problemområder, uten at å må sette seg inn i eller forklare alt mange ganger. Det er også en fordel for politiet for å kunne se mønstre og utvikling over tid.

 

Kontaktinformasjon

Anette) Ertvåg
Politi
99 09 40 70
Sist oppdatert 17.08.2020