Branninstruks

Hemne videregående skole: BRANNINSTRUKS

Ved brann:

  • Gå straks ut av bygningen.
  • Bruk ikke heis.
  • Lukk alle dører og vinduer.
  • Brannalarm må alltid respekteres.

Når det brenner:

Varsle: Trykk inn glasset i en RØD manuell brannmelder.
Brannvesenet varsles automatisk, men ring også brannvesenet på tlf: 110

Redde:

Sørg for at alle kommer ut.

Slukke:

Prøv å slukke med husbrannslange, handslukkingsapparat (skum, CO2) eller kvel flammene med et teppe e.l. Ikke sett deg selv i fare.

Rekkefølgen av de ovennevnte punktene må du avgjøre selv ut fra situasjonen. Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle fører så røyk og flammer sprer seg minst mulig.

Hold deg orientert om følgende:

  • Rømningsveiene.
  • Slukkeutstyrets plassering.
  • Anvisningstavlen for brannalarmanlegget.
  • Oppmøtested etter rømning av bygning.

Oppmøtested etter røming av bygget:

Uteareal mellom HVS og Sodin Skole

oversikt branninstruks

Sist oppdatert 07.02.2019