Jeg kan hjelpe til med diverse ting som:

• Temperaturer inne og luftkvalitet
• Nøkler
• Adgangskort/ koder
• Persiennestyring
• Klipping av henglås om nøkkelen er borte
• Avfallshåndtering
• Reparasjoner av utstyr
• Flytting av større ting

Sist oppdatert 06.07.2021