IKT-avdeling

Hva kan IKT hjelpe eleven med:

 • Installere programvare som er skolerelatert, og som eleven har behov for i sitt skolearbeid.

 

 • Hjelpe eleven med å bestille service på sin maskin, da forutsatt at eleven har kjøpt maskinen gjennom avtalen gjennom fylkeskommunen

 

 • Bistå å fjerne virus fra eleven sin PC.

 

 • Å reinstallere ei maskin ved behov. Forutsatt ei maskin kjøp via avtalen gjennom fylkeskommunen.

 

 • Generell råd, veiledning og feilsøking.

 

Hva kan ikke IKT hjelpe eleven med:

 • Fysisk reparasjon av elev-PC.

 

 • Feilretting på private programvarer, streaming, spill, etc.

 

Når får eleven låne PC fra skolen:

 • Alle elever kan i utgangspunktet låne maskin på skolen for å følge undervisningen hvis PC-en er på service mot fremlegging av servicekvittering.

 

 • Utgangspunktet skal lånt PC fra skolen brukes kun på skolen og ikke tas med hjem. Er derimot PC-en til reparasjon, kan låne-PC tas med hjem ved behov.

 

 • Ved glemt PC, kan man kun låne PC i forbindelse med prøver. Aktuell kontaktlærer må gi beskjed til IKT om dette.

 

 • Hvis eleven er blitt frastjålet sin PC, kan eleven låne PC fra skolen. Politianmeldelse må fremvises.

 

 • Hvis behov for å låne PC over en lengre periode, bestemmes dette i samråd med kontaktlærer.

 

 • Eleven har ikke tilgang til å installere programvarer på skolens utlåns-PC-er. Tilgang til programvare vil bli gjort via programvaresenteret.

Sist oppdatert 06.10.2022