Elevtjenesten

Elevtjenesten kan kontaktes av elever, foresatte, ansatte og andre som ønsker samtaler eller har spørsmål knyttet til alle forhold som påvirker skolegangen. Det kan f.eks. dreie seg om læringsmiljø, faglige eller sosiale utfordringer, utdanningsvalg og yrkesmuligheter. Vi arbeider for at opplæringen og skolehverdagen i størst mulig grad skal tilrettelegges ut i fra elevenes forutsetninger og behov.

Elevtjenesten samarbeider og ved behov henviser videre både til

PPT for videregående opplæring

Skolehelsetjenesten

og med ulike hjelpeinstanser utenfor skolen når dette kan hjelpe elevene til å gjennomføre opplæringen (f.eks.: barne- og familietjenesten i kommunen, NAV, politiets forebyggende team, ulike opplæringskontor m.fl.).

I overgangen fra grunnskole til videregående skole samarbeider vi med avgiverskoler for å skaffe oss den informasjon vi trenger for å planlegge et godt skoleløp i videregående opplæring. Vi hjelper også våre elever med å søke seg til videre utdanning/ opplæring.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre frem til studiekompetanseyrkeskompetansegrunnkompetanse

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten.

 

 

 Rådgivere/spes.ped og oppfølgingstjeneste (OT)

 

Marina Øyen

Helsesykepleier, Skolehelsetjenesten

903 66 064

 

 

                                   

Astrid Irene Nilssen

Leder for elevtjenesten, rådgiver, OT-veileder

74 17 58 23 / 993 90 979

Astrid I. H. Nilssen

Rita Jeanette Sandvik

Spesialpedagog

 

 74 17 70 52 / 47 29 52 99

 

 

 

 

 

 

Samarbeid med politiet

Skolen har et godt samarbeid med forebyggendegruppen hos politiet. Viktige deler av samarbeidet er tema som rus, seksuell adferd, nettvett og trafikksikkerhet

Les mer om skolens samarbeid med politiet

 

PP-tjenesten

Les mer om PP-tjenesten

Veileder for rusforebyggende arbeid

Her finner du elektronisk veileder for rusforebyggende arbeid til hjelp for elever, skoler, foreldre og lærlingebedrifter

VIP - Makkerskap

Aktuelt

VIP - Makkerskap

Skoleprogrammet VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggen...

Sist oppdatert 27.06.2023