Eksamensforberedende kurs

Hvis en skal ta fagprøven som praksiskandidat, må en først bestå en tverrfaglig eksamen i faget. Heim Ressurssenter kan arrangere eksamensforberedende kurs som kan hjelpe deg med forberedelsene til den  tverrfaglige eksamenen. Det er ikke et krav om fullført kurs for å kunne ta den tverrfaglige eksamenen.

Noen eksempler på kurs som har vært kjørt tidligere:

  • Kjemi og prosess
  • Salgsfaget
  • Akvakultur

 

Meld din interesse for eksamensforberedende kurs til Heim Ressurssenter, ved Anette Sjøset. 

Sist oppdatert 06.10.2022