Hva gjør vi

Førstelinjetjeneste for voksenopplæring i fylkeskommunen

Vi bistår med informasjon og hjelp i forbindelse med søknad om voksenrett. Voksenrett betyr at du er over 25 år og ikke har fullført videregående utdanning. Med voksenrett kan du få tilbud om gratis opplæring av fylkeskommunen.

For praksiskandidater bistår vi også med foreløpig utregning av praksis og oppmelding til fagprøve. Seksjon for fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen godkjenner praksis og oppmelding til fagprøve.

Fylkeskommunen tilbyr voksne flere veier til fagbrev:

Vi gir veiledning og bistår i prosessen med realkompetansevurdering.

Voksenopplæringen i Trøndelag er organisert gjennom åtte koordineringsskoler. Orkdal videregående skole er vår koordineringsskole. De behandler blant annet søknader om voksenrett, oppretter opplæringstilbud for voksne i regionen, og administrerer realkompetansevurderinger.

Ressurssenteret som kursarrangør

Ressurssenteret tilbyr flere typer kurs. 

Kursene publiseres på:

https://trondelag.pameldingssystem.no/ 

Sist oppdatert 21.02.2023