Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesykepleier. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis og du får dokumentasjon på fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier

Marina Øyen

 Mobil: 90366064

E-post:

Helsesykepleier er å treffe på skolen mandager fra kl, 10.30-16.00.  Er hun opptatt eller ingen til stede så send en sms og for avtale om time.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Du kan snakke med helsesykepleier om det meste og vanlige temaer er:

● Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)
● Identitet/kjønn
● Psykisk helse; f.eks ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading
● Sorg/sorgreaksjoner
● Fysiske plager
● Kosthold/spiseproblematikk
● Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.
● Rus; alkohol, narkotika

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som

Legetjenesten

Psykisk helse og rus

Fysio og ergoterapi

Helsestasjon for ungdom

BUP

Elevtjenesten og PPT på KVS

 

Sist oppdatert 06.03.2024