Miljørettet helsevern

Informasjonsplikt angående forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skoler – forskriftens krav til det fysiske skolemiljøet

§ 20.Kommunens oppfølging av henvendelser

Dersom barn, elever eller foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de henvende seg til barnehagen eller skolen. Har ikke barnehagen eller skolen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. Kommunen skal vurdere å følge opp forholdet ved tilsyn.

 

Lenke til forskriften:  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - Lovdata

 

Henvendelse sendes:

postmottak@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 03.12.2023