Oppfølgingstjeneste

Du rett til tre års videregående opplæring. Du må ta ut denne retten innen fem år etter at du er ferdig med grunnskolen.

I disse fem årene har du rett til hjelp fra oppfølgingstjenesten dersom du:

  • ikke søker videregående skole eller læreplass
  • ikke tar imot skole- eller læreplass
  • ikke er i varig arbeid
  • slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret


Fylkeskommunen har ansvaret
Det er fylkeskommunen som har hovedansvaret for oppfølgingstjenesten, men tjenesten bygger på et samarbeid mellom de instanser som har et ansvar for tilbud til ungdom, blant annet NAV.

Hvordan få kontakt?
For å få kontakt med oppfølgingstjenesten, kan du ta kontakt med:

  • rådgiver i grunnskolen,
  • rådgiver i videregående skole,
  • PP-tjenesten
  • oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen
  • NAV

Kilde: www.ung.no

 

Sist oppdatert 23.04.2018