Trøndelagsmodellen

Trøndelagsmodellen.PNG

NAV Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune tilbyr et unikt skreddersydd utdanningsløp innefor flere næringer

Trøndelagsmodellen -skreddersydd veg til sikker jobb

Mange bedrifter i Trøndelag mangler faglært arbeidskraft. Kanskje du har tenkt på å ta et fagbrev, men vet ikke hvordan du skal gå frem?

Nav Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune tilbyr et unikt og skreddersydd utdanningsløp innenfor blå næring, restaurant- og matfag, industri og teknologi og bygg og anlegg.  Du kan få tilbud om praksis, mulig læreplass og får mulighet til å ta en yrkesopplæring. Med en ferdig yrkeskompetanse blir du attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Trøndelagsmodellen er for deg dersom: 

  • du har folkeregistrert adresse i Trøndelag
  • du er over 19 år
  • du ikke er ferdig med videregående opplæring eller har en utdanning som ikke er relevant lenger

NAV inviterer deg til å møte aktuelle bedrifter som er på jakt etter faglært arbeidskraft. Ta sjansen! 

Her kan du lese mer om Trøndelagsmodellen

Fakta om Trøndelagsmodellen

 

Trøndelagsmodellen i media 

NRK: Malin (30) manglet jobb og utdanning – nå får hun begge deler

 

Ordinær videregående opplæring for voksne

Utdanningsløftet

 

Kontakt oss  

Sist oppdatert 30.03.2022