Internasjonalisering

på stranden.JPG

Hvordan vi jobber med internasjonalisering:

Velger du oss, velger du en reise ut i verden!

KVS er en akkreditert Erasmus+ institusjon og tross sin størrelse er veldig aktiv på den internasjonale fronten.  Skolen er godt kjent innenfor Trøndelagsfylke for sine mange års erfaring i den internasjonale verden i forbindelse med sine tidligere Comenius- og nåværende Erasmus+ prosjekter.  Gratisprinsippet styrer vårt arbeid og betyr selvfølgelig at ingen elev skal bidra økonomisk til en utenlandsreise eller opphold, som derimot fører til at ingen er utelatt.  Dette er veldig viktig for oss. 

Innenfor studiespesialisering, jobber vi nå innenfor et Erasmus+ skolepartnerskapsprosjekt med fire forskjellige land: Frankrike, Irland, Tyskland og Danmark.  Gjennom dette prosjektet har elever og ledsagende lærere reist (kommer til å reise) til disse fire partnerskolene med prosjektmidler og er blitt godt kjent med nye venner og kulturer.  Se gjerne på vårt prosjekt ved å klikke på denne linken:  TwinSpace | ESEP (europa.eu)

KVS har også gjennomført jobbhospitering og/eller kurs for sine lærere i forbindelse med sitt Erasmus+ akkrediteringssamarbeid.  Slike kurs og jobbskygging fører til økt kunnskap og kompetanse for våre lærere, noe som er meget positivt både for ansatte og elever. 

Har du planer om å gå yrkesfag?  Da kan KVS tilby deg en gratis 3-ukers praksisperiode i utlandet gjennom prosjektmidler.  Vi deltar i et Erasmus+ konsortiumsprosjekt (VET) med fire andre norske videregåendeskoler fra Trøndelagsfylke (Røros, Orkdal, Johan Bojer og Gauldal) som innebærer at YF-elever får dekket et 3-ukers utplasseringsopphold i Slovenia, Østerrike, Polen, Finland og/eller Tyskland. 

Ved å velge KVS, LÆRER du ikke bare om forskjellige land - du REISER til dem også!

Her er to linker til Youtube-filmer knyttet til vårt besøk i Frankrike med Viking Tracks (september 2022):

https://youtu.be/fYks4ooRq7w

https://youtu.be/euTjfVOd4so

 

Internasjonalisering historisk arkiv:

Erasmus+

Brussel

Erasmus+Hellas oktober 2021

Lifelong mindfulness

 Faces of Europe

eTwinning:

Europeisk kvalitetsmerke

eTwinning School Label 2020-2021 

Sist oppdatert 28.02.2023