Erasmus+ Lifelong Mindfulness

Erasmus+.jpg

Hemne vgs har nylig fått godkjent et EU Erasmus+ treårig skoleutvekslingspartnerskap prosjekt med tre partnerland – Irland (Cork), Hellas (Patras) og Frankrike (Bretagne).  Prosjektet heter Lifelong Mindfulness og er basert på psykososiale forhold blant elevene.  Gjennom dette samarbeidet, vil skolene hjelpe elevene til å evaluere vanskeligheter og tilpasse følelsene sine både i skolehverdagen og i livet ellers. 

Ved å legge vekt på hvordan velvære, undervisning og læring er sammenvevd, er prosjektets hovedmål å hjelpe elevene i å takle forventningspress i hverdagen, og i tillegg lære hverandres kulturer å kjenne.  Elevene kan se frem til å besøke sine nye internasjonale venner i deres hjemland. 

For de som ønsker det, er det også mulighet til å tilbringe et helt skoleår i partnerlandene, som er betalt for av EU.   For lærerne har vi også tilbud om hospitering i Irland, Hellas og Frankrike.  Vi på Hemne videregående skole gleder oss til nye internasjonale bekjentskaper. 

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

Sist oppdatert 08.01.2020