VIP - Makkerskap

pexels-photo-590798.jpeg

Skoleprogrammet VIP står for «Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen», og skal være helsefremmende og forebyggende.

VIP-makkerskap

VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en god skolestart. Skolestart er avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes viktige vennskap, men noen faller også utenfor. VIP-makkerskap, som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart, søker å knytte sammen det viktige arbeidet i VIP med et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassene ved Charlottenlund videregående skole blir fra første skoledag delt inn i makkerpar (to personer). Disse makkerparene tilhører igjen en makkergruppe. Makkerpar og makkergrupper brukes i undervisningsøyemed, men også i andre sammenhenger på skolen, og sammensetningene endres med jevne mellomrom.

Les mer

Informasjon til eleven om VIP - Makkerskap

Informasjon til foresatte om VIP - Makkerskap

Les mer om VIP - Makkerskap 

Kontaktperson

Sist oppdatert 13.07.2020