Innføringsklasse og voksenopplæring

TROVO.png

Charlottenlund videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter samarbeider om et prosjekt kalt kombinasjonsklasser. Dette tilbudet er tilrettelagt for minoritetsspråklig ungdom i alderen 16 til 19 år. Elevene vil gjennom dette tilbudet kunne fullføre utdanning på grunnskolenivå, og for enkelte elever mulighet å forbedre sine karakterer fra tidligere fullført grunnskole.

I tillegg har vi tilbud om ett års norskkurs for elever som nylig har flyttet til Norge. I dette kurset settes det fokus på norsk språk og samfunn, slik at det kan være med å skape gode forutsetninger for å fullføre videregående utdanning.

Opplæringen er nivådelt for å sikre best mulig faglig utbytte for alle. I tillegg til de obligatoriske fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og engelsk, tilbys også kroppsøving, utdanningsvalg og en rekke valgfag. I dag går 67 elever på disse kursene, fordelt på de ulike nivåer.

Elever som har høyere kompetanse i enkelte fag, kan få mulighet til å følge klasser på videregående nivå.

Les mer om

Trondheim Voksenopplæringssenter

Voksenopplæring i Trøndelag fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Frode Aarlott
Fagleder SR/Kombinasjonsklasser m/personalansvar
74 17 48 14 97 16 27 10
Sist oppdatert 25.11.2022