Administrasjonen

Bjørn Lervik
IKT-ansvarlig
74 17 47 72 93 60 25 99

 

Tone Aas
Bibliotekar I
74 17 49 95 91 86 58 65

 

Bente Stokke
Kontorleder
74 17 47 65 90 84 98 74

 

Marianne Kojen Rognmo
Konsulent
74 17 49 19 47 71 67 69

 

Hilde Yttereng
Konsulent
74 17 94 28 41 20 86 78

 

Lillian Maria Hajek
Konsulent I
74 17 73 36 41 86 21 74

 

Therese Enoksen
Konsulent
74 17 49 91 47 67 59 15

 

Siri A. Bjerkan
Lærling kontor
74 17 49 81 40 48 44 22

Øvrig kontaktinformasjon

Ledelsen

Kontakt

Sist oppdatert 20.06.2018