Administrasjonen

Bjørn Lervik
IKT-ansvarlig
74 17 47 72 93 60 25 99

 

Tone Aas
Bibliotekar I
74 17 49 95

 

Bente Stokke
Kontorleder
74 17 47 65

 

Marianne Kojen Rognmo
Konsulent, kontor & adm.
74 17 49 19 47 71 67 69

 

Hilde Yttereng
Konsulent
74 17 94 28

 

Lillian Maria Hajek
Konsulent I
74 17 73 36

 

 

Siri A. Bjerkan
Lærling kontor
74 17 49 81

Øvrig kontaktinformasjon

Ledelsen

Kontakt

Sist oppdatert 20.06.2018