Teknologi- og industrifag - TP

CNC

Utdanningsprogrammet teknologi og industrifag (TP) tilbyr deg to år i skole med to år som lærling i bedrift eller offentlig virksomhet etterpå. Dette er dermed en yrkesfaglig opplæring som vil gi deg yrkeskompetanse, med eller uten fag- eller svennebrev.  

Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning på flere måter. 

Det er et mål at ungdom i Norge skal velge yrkesfaglig utdanning, både fordi næringslivet og landet trenger det, men også fordi det gir deg gode muligheter til å kvalifisere deg til et arbeidsliv som gir muligheter for gode utviklingsmuligheter og et godt liv.

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
 • yrkessjåfør, logistikkoperatør, eller kranfører

Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • transport- og logistikkbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Hvorfor velge TIP?

Se film

HMS på TIP

Her finner du HMS-dokumentasjon for Teknikk og industriell produksjon på Charlottenlund vgs.
HMS på TIP

Snarveier

Yrkesfaglig fordypning - YFF

Yrkesfaglig fordypning er et fag der elevene på yrkesfag kan fordype seg i kompetansemål på vg3. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontorer vil du få kunnskap om og erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det yrket du interesserer deg for. Gjennom samarbeid skapes gjensidig forståelse og tilhørighet til et framtidig yrkesliv for alle som velger YFF.

Les mer om Yrkesfaglig fordypning - YFF

 

 • Første år

  Dette programområdet handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner som brukes for å produsere varer og tjenester. Programfagene handler om å kommunisere og samhandle i verkstedet og på andre læringsarenaer, slik at gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet følges. Videre skal programfagene ivareta det miljøkrav gjennom å vektlegge bærekraft i den teknologiske utviklingen. Programfagene skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med grunnleggende forståelse for kjemi, materialer, elektrofag, mekanikk, programmering, robotisering, automatisering og transportfag, i tråd med behov i samfunn og arbeidsliv.

  Vg 1 Teknologi- og industrifag

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlaget for faglig god yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Dette er industri preget av kontinuerlig teknologisk utvikling og har økende grad av automatisering og datastyring i arbeidsprosessene i all produksjon. Opplæringen skal utdanne kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Programområdet skal fremme en helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. 

  Opplæringen skal gi elevene kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje, og til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevenes forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Det å utvikle faglig innsikt, skaffe seg praktiske ferdigheter, vise nøyaktighet, og forstå ordens- og sikkerhetsforståelse er sentralt i opplæringen.

  Det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom relevante arbeidsoppgaver. Elevene forberedes til arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av egen fagkompetanse. Opplæringen skal legge grunnlaget for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

  Vg2 Maritime fag

  Bli med på å forme fremtidens Norge

  Norge har seks ganger så mye hav som land, og over 70% av jordens overflate er dekket av hav. Hvor tror du fremtidens jobber er? VG2 Maritime fag er et godt utgangspunkt for en videre jobb i maritim næring, som matros, styrmann, overstyrmann, kaptein, motormann, maskinist og maskinsjef.

  Følg maritime fag på Snapchat

  Følg maritime fag på Facebook

  Matros - en allsidig rolle

  Som matros er du fagarbeideren i dekksavdelingen, og har en allsidig arbeidsdag med mange ulike oppgaver. Du jobber med alt fra vedlikehold, lasting og lossing, til vakttjeneste og rutiner ved skipets ankomst og avgang. Som matros bør du like varierte arbeidsoppgaver, og gjerne ha en sterk praktisk sans. Du må være effektiv, nøyaktig og glad i å samarbeide. Du kommer til å være på sjøen lang tid av gangen, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

  Krav

  For å bli matros må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. Du trenger også et rent rulleblad for å få visum til andre land.

  Fremtidens matros

  Sjøfart er en av Norges største næringer, og matrosen har derfor en svært viktig rolle. Som matros er utviklingsmulighetene mange. Du kan for eksempel gå videre til å bli arbeidsleder eller kranfører, eller videreutdanne deg til dekksoffiser.

  Motormann

  Som motormann vil du vedlikeholde og reparere skipets motorer og andre mekaniske deler. Du må være nøyaktig og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. En motormann må følge mange sikkerhetskrav og regler, så det er viktig at du er ansvarsbevisst. Det er viktig at du takler stress og håndterer utfordringer.

  Krav

  For å bli motormann må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

  Fremtidens motormann

  Fremtidens motormann vil få brynt seg på ny teknologi. Sjøfartsnæringen utvikler seg svært raskt på teknologifronten. Som eksempel vil mange skip i fremtiden ikke gå på diesel, men ha alternative fremdriftssystemer. Som motormann står veien åpen hvis du etter hvert vil videreutdanne deg til maskinoffiser.

  Les mer om maritime yrker

  Les mer om maritim utdanning og vg2 Maritime fag

  Filmer fra de ulike fagretningene

  Lærling maritim bransje

  Styrmann

  Kaptein

  Maskinist

  Matroslærling

   

  Utdanningsløpet for maritime fag

   

   

  Maritim utdanning på Trøndelag høyere yrkesfagskole

  Trøndelag høyere yrkesfagskole har avdeling både i Trondheim og i Ytre Namdal.

  Les mer på nettsiden www.thyf.no

  Vg2 Transport og logistikk

  Vg2 Transport og logistikk rekrutterer til følgende sluttkompetanser:

  • Kran- og løfteoperasjonsfaget  
  • Logistikkfaget  
  • Yrkessjåførfaget 

  Som yrkessjåfør utfører du transport av personer og varer. Du kan kjøre buss, lastebil eller varebil, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Du må også ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, og ha evne til å planlegge egen arbeidshverdag. Det er forventet at du arbeider selvstendig, har sosiale evner, og kan kommunisere med kollegaer og kunder.

  De som velger yrkessjåfør som lærefag, vil ved oppstarten av læretiden søkes inn på Ole Vig vgs for oppkjøring til storbil (C/CE/D).

  Som logistikkoperatør arbeider du med transport av varer, plukking og klargjøring av varer for forsendelse, og planlegging av ulike transportoppdrag. Du kan kjøre ulike truckklasser, både innendørs og utendørs, i bedrifter av ulik størrelse. Som logistikkoperatør må du også ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, og ha evne til å planlegge egen arbeidshverdag. Det er forventet at du kan arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig.

  Som kranfører utfører du ulike løfteoppdrag. Du kan betjene ulike kraner på byggeplasser, i industrien og i havner, og offshore. Som kranfører må du være sikkerhetsbevisst, ha gode kommunikasjonsevner, og ha evne til å planlegge egen arbeidshverdag. Det er forventet at du kan arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig.

  Som elev på Vg2 Transport og logistikk på Charlottenlund vgs får du en kombinasjon av yrkesrettet teori, med en stor andel praksis i skole og bedrift. Obligatorisk del av B-sertifikatet, kompetansebevis for truck (T1-T4), kompetansebevis for anhuking (G11), og ADR kompetansebevis er en naturlig del av opplæringen.

  Video av truckkjøring på Transport og logistikk

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Kontaktperson