HMS på TP

Her finner du HMS-dokumentasjon for Teknologi- og industrifag på Charlottenlund vgs.

Personlig verneutstyr

Risikovurdering dreiing

Sikkerhetsregler dreiing

Sikkerhetsregler maskiner og utstyr