Fratrekk av fravær på dokumentasjon til elever

charlottenlund.jpg

FRIST 3. JUNI

Utdanningsdirektoratet har definert hva som er dokumentert og udokumentert fravær.

Fravær i videregående | udir.no

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen.

Dette skal man gjøre i Visma InSchool for hver enkelt elev.

Elev - mine søknader - fratrekk av fravær- opprett søknad om fratrekk

Sist oppdatert 27.05.2024