Medier og kommunikasjon - MK

Fotostudio

Det studieforberedende utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (ME) passer særlig for deg som er opptatt av å lære om bruk av teknologi i det moderne samfunnet, samtidig som du åpner for mange valgmuligheter i senere utdanning. Ved siden av opplæring i programfag i medier og kommunikasjon, får du tre år med studiespesialiserende fag.

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel i dag. De stadige, raske endringene i samfunn og teknologi har ført til en annen mediebruk enn tidligere. Sammensmeltingen av ulike medier har skapt nye yrker og medieprodukter, som stiller store krav til kompetanse innenfor mediesektoren.

Opplæringen i programfag i medieproduksjon skal bidra til forståelse av hvordan mediene preger det moderne menneskets samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger. Opplæringen skal derfor bidra til at samfunnet får dekket behovet for teknisk dyktige, kreative, skapende og reflekterte mennesker med kompetanse innenfor kommunikasjon, design og medieproduksjon.

Opplæringen skal videre ta hensyn til at teknologien utvikler tradisjonelle medier og skaper nye kanaler, produkter og tjenester. Dette endrer medievanene våre. Programfagene skal derfor også bidra til å dekke samfunnets behov for endringsdyktige yrkesutøvere i medie- og kommunikasjonsvirksomhetene.

Programfagene skal utvikle elevenes evne til å bruke tekst, lyd og bilde og kombinasjoner av disse i medieproduksjoner. Det er også et mål å skape økt kunnskap om ytringsfrihet og respekt for egne og andres kulturer og mediebruk gjennom denne opplæringen. En grunnleggende forståelse for medienes makt i samfunnet blir dermed et sentralt element. 

Vi ønsker at elevene på medier og kommunikasjon skal arbeide selvstendig, men også være i tett samarbeid i tverrfaglig arbeid. Til sammen ønsker vi at skal dette inspirere til entreprenørskap.

Du lærer

 • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • å utforme budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • å videreutvikle din digitale kompetanse
 • teoretiske fag

Du bør ha

 • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
 • estetisk sans og godt fargesyn
 • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli:

 • journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
 • webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
 • lydtekniker, lyd- eller filmprodusent
 • kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent

Arbeidssteder kan være

 • aviser eller magasiner
 • reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
 • produksjonsselskap eller mediebedrifter
 • offentlige bedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Kontaktpersoner