Parkering

Det er flere parkeringsmuligheter på skolen

  • Fri parkering på gruslagt parkeringsplass syd for skolen
  • Parkering for ansatte og besøkende på oppmerkede plasser på østsiden (baksiden) av skolen. Kontakt informasjonen for registrering av bilnummer.
  • Parkering for moped/scooter og MC på oppmerkede plasser både nordvest og syd for skolen.
  • HC-parkering på sydsiden av bygget

Det er ikke tillatt å parkere i noen av innkjøringene til bygget pga. fri adkomst for utrykningskjøretøy.

Sist oppdatert 19.04.2018