Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Lærer inntil 100%, taktekker/ventilasjon/blikkenslager - Bygg- og annlegsteknikk Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 02.04.2020
Lærer inntil 100 %, tømrer - Bygg- og annlegsteknikk Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 02.04.2020
IT-ansvarlig Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 02.04.2020
Undervisningsstilling i naturfag og matematikk Malvik videregående skole, Studiespes. (324402), Trøndelag fylkeskommune 03.04.2020
Fast stilling 100 % i norsk og et annet filologisk fag (ikke engelsk) Skjetlein videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 03.04.2020
2 stillinger (200%) i norsk og engelsk (1 fast / 1 engasjement) Skjetlein videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 03.04.2020
Tannpleier Heimdal tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 05.04.2020
Tannlege Lade tannklinikk Trondheim nord tannhelsedistrikt (228401), Trøndelag fylkeskommune 05.04.2020
Faglærer ved linje for elkraft/automatisering Trondheim Fagskole 13.04.2020
Faglærer ved linje for dekksoffiserer, 100 % fast stilling Trondheim Fagskole 13.04.2020
Siv.ing/ing. til undervisningsstilling i anleggsteknikk THYF/Stjørdal fagskole (336201), Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Byggeleder Asfalt Seksjon Drift og vedlikehold, Avdeling veg , Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Chr. Thams fagskole har ledig stilling som lærer innen fagområdet bygg - og anleggsteknikk Chr. Thams fagskole (334701), Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Chr. Thams fagskole har ledig stilling som lærer innen Helsefag Chr. Thams fagskole (334701), Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Chr. Thams fagskole har ledig stilling som lærer innen Elkraft Chr. Thams fagskole (334701), Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Fagleder med personalansvar, avdelingsleder Stjørdal Trøndelag høyere yrkesfagskole (331001), Trøndelag fylkeskommune 13.04.2020
Antikvar/rådgiver kulturminner Kulturminner, administrasjon (414001), Trøndelag fylkeskommune 14.04.2020
Arkeolog Kulturminner, administrasjon (414001), Trøndelag fylkeskommune 14.04.2020
Undervisningsstilling - inntil 130 % Røros videregående skole (327301), Trøndelag fylkeskommune 14.04.2020
Lærling IKT-servicefag Orkdal vidaregåande skole (326801), Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Teamleder geologi og geoteknikk Vegavdelingen - seksjon vegfag , Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Vegplanlegger Vegavdelingen - seksjon vegfag, Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Byggeleder bruvedlikehold Vegavdelingen - seksjon vegfag, Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Ingeniørgeolog Vegavdelingen - seksjon vegfag, Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Geotekniker Vegavdelingen - seksjon vegfag, Trøndelag fylkeskommune 15.04.2020
Undervisningsstilling 100 %,                  Teknikk- og industriell produksjon Åfjord videregående skole (329701), Trøndelag fylkeskommune 19.04.2020
Byggherrestøtte Seksjon Drift og vedlikehold, Avdeling Veg, Trøndelag fylkeskommune 21.04.2020
Undervisningsstilling i norsk Ytre Namdal videregående skole 01.05.2020


Sist oppdatert 04.09.2018