Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Tannpleier Steinkjer tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 29.01.2023
Tannlege ved Tiller tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 29.01.2023
Tannlege Byåsen tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 29.01.2023
Tannhelsesekretær ved Sentrum tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 29.01.2023
Tannpleier ved Risvollan tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 29.01.2023
Undervisningsstilling norsk skoleåret 2022/2023 Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 30.01.2023
Fagarbeider/assistent skogbruk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 30.01.2023
Rådgiver med juridisk kompetanse Politisk sekretariat, Trøndelag fylkeskommune 31.01.2023
Byggeleder Signalanlegg Seksjon Drift og vedlikehold, veg (714001), Trøndelag fylkeskommune 31.01.2023
Sommervikarer på Vegavdelingen Seksjon Drift og vedlikehold, Vegfag og Vegforvaltning  Trøndelag fylkeskommune 01.02.2023
Tannhelsesekretær ved Tiller tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Lærer elektro Guri Kunna videregående skole (322601), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Teknisk byggeleder / kontrollingeniør tunnel / veg Vegavdelingen Seksjon Utbygging  (713001), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Tannlege Orkland tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Tannhelsesekretær ved Melhus tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Tannlege ved Støren tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Lærling IT-driftsfaget - Steinkjer Seksjon IKT, Team Brukeropplevelse, Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Lærling IT-driftsfaget - Trondheim Seksjon IKT, Team Brukeropplevelse, Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Lærling IT-utvikler - Trondheim Seksjon IKT, Team prosjekt og utvikling, Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Rådgiver/konsulent samferdsel og miljøpakken Avdeling for samferdsel (511001), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Spesialkonsulent/Rådgiver Innkjøp Jus og anskaffelser (235001), Trøndelag fylkeskommune 05.02.2023
Trafikklærer Grong videregående skole, Drift (322303), Trøndelag fylkeskommune 06.02.2023
Miljøterapeut Byåsen videregående skole 06.02.2023
Miljøveileder inntil 100% vikariat Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune 08.02.2023
Veg- og trafikkrådgiver Seksjon vegforvaltning (716001), Trøndelag fylkeskommune 08.02.2023
Produksjonsleder/fagarbeider Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 09.02.2023
Teamleder veg Seksjon Miljøpakken TRFK, veg (717001), Trøndelag fylkeskommune 09.02.2023
Byggeleder veg  Seksjon Miljøpakken TRFK, veg (717001), Trøndelag fylkeskommune 09.02.2023
Tannlege ved Hitra tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 12.02.2023
Tannlege ved Frøya tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 12.02.2023
Tannlege ved Grong tannklinikk Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune 12.02.2023
Undervisningsstilling havbruk Trøndelag høyere yrkesfagskole, Ytre Namdal  12.02.2023
Pedagogisk rådgiver fagskole Trøndelag høyere yrkesfagskole  12.02.2023
PPT-rådgiver Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 26.02.2023


Sist oppdatert 19.05.2020