Jobbe hos oss

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Faglærer ved restaurant og matfag Byåsen videregående skole 02.06.2023
Prosjekteringsleder Seksjon Miljøpakken (717003), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2023
Spesialkonsulent Heimdal videregående skole, Ass.rektor/kontor/bibl./IKT-drift (322908), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2023
Miljøveileder Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 02.06.2023
Byggeledere Seksjon Miljøpakken (717003), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Ingeniør til undervisningsstilling elektro Trøndelag høyere yrkesfagskole  04.06.2023
Lærling barne - og ungdomsarbeider Cissi Klein videregående skole (321501), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Økonomirådgiver/avdelingsøkonom Avdeling veg (711001), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Økonomirådgiver/prosjektøkonom Avdeling veg (711001), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Tannlege ved Malvik tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Tannlege ved Melhus tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Tannlege ved Røros tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 04.06.2023
Ressurspedagoger Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune 05.06.2023
Undervisningsstilling i spansk og engelsk, 100% fast Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune 05.06.2023
Faglærer teknologi- og industrifag Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 05.06.2023
Eventuelle ledige undervisningsstillinger i fellesfag skoleåret 2023-2024 Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.06.2023
Undervisningsstilling ved avdeling for grunnskoleopplæring Heimdal videregående skole, GS (322930), Trøndelag fylkeskommune 06.06.2023
PP-rådgiver Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 06.06.2023
Teamleder for vegplanleggere og landskapsarkitekter Seksjon Vegfag, Trøndelag fylkeskommune 06.06.2023
Vaktmester/ driftsoperatør Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2023
Lærere i helse- og oppvekstfag Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2023
Lærer i restaurant- og matfag Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2023
Prosjektleder Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 08.06.2023
Undervisningsstilling Salg, service og reiseliv Verdal videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 08.06.2023
Undervisning i programfag på HO, helseservicefag inntil 210 %, herav inntil 100% fast Thora Storm vgs 08.06.2023
Undervisningsstilling på Bygg- og anleggsteknikk Verdal videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 08.06.2023
Tannlege TOO TkMidt (228901), Trøndelag fylkeskommune 09.06.2023
Undervisningsstilling Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 11.06.2023
Grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk Malvik videregående skole, Tilrettelagt Opplæring (324404), Trøndelag fylkeskommune 12.06.2023
Fagleder for tilrettelagt opplæring og særskilt tilrettelagt opplæring 2. gangs utlysning Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 12.06.2023
Konsulent Strinda videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 12.06.2023
Driftsmedarbeider Strinda videregående skole, Drift (328110), Trøndelag fylkeskommune 12.06.2023
Spesialpedagogisk rådgiver Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 13.06.2023
Hybelhusleder Mære landbruksskole (325601), Trøndelag fylkeskommune 14.06.2023
Undervisningsstillinger teknologi- og industrifag Verdal videregående skole (329101), Trøndelag fylkeskommune 14.06.2023
OT- og karriereveileder Verdal videregående skole 15.06.2023
Undervisningsstilling kulde- og varmepumpeteknikk Heimdal videregående skole, Elektro (322906), Trøndelag fylkeskommune 16.06.2023
Tannhelsesekretær ved Ørland tannklinikk Fylkestannlegen (228001), Trøndelag fylkeskommune 18.06.2023
Undervisningsstilling Teknologi- og industrifag Åfjord videregående skole (329701), Trøndelag fylkeskommune 23.06.2023
PPT-rådgiver Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 30.07.2023


Sist oppdatert 19.04.2023