Business ved studiespesialisering

Charlottenlund VGS startet fra skoleåret 2023-2024 en linje som bygger på Trøndelag fylkes visjon «Vi skaper historie» og lever etter verdiene – «Åpen og nysgjerrig i holdning, modig og ansvarlig i handling» og overordnet del i nye læreplaner, bl.a.; Kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang

Som elev på businesslinja vil du kunne utvikle din kreativitet, nysgjerrighet, skaperglede og dine lederegenskaper. Du lærer å innovere for å skape en bærekraftig fremtid.

Er du usikker på om du får plass i businesslinja?
Siden det er samme vigo-kode for businesslinja som for ordinær studiespesialisering, kan du allerede nå få en bekreftelse fra skolen om du får gå i businesslinja. Dette gjør du ved å melde interesse i webskjemaet lengre ned. Vi holder av 2/3 av plassene i klassen for de som melder interesse tidlig. Vi gir svar på om du er blant disse innen noen dager etter at du har meldt interessen. 
De siste 1/3 av plassene tildeler vi etter karakterpoeng og interesse.
NB: For alle er det en forutsetning at du får plass gjennom inntaket til sommeren.

Hva er unikt for businesslinja?

 • Businesslinja er et tilbud til deg som ønsker en mer spennende skolehverdag
 • Eleven får stort rom for å utfolde seg og bruke sin kreativitet og utforskertrang
 • Utstrakt samarbeid med næringsliv, Ungt entreprenørskap, BI og NTNU
 • Læring gjennom å forske, reflektere og skape
 • Elevene vil være sammen i alle fag
 • Fagdager med praktisk læring på ulike læringsarenaer
 • Egen timeplan (uavhengig av andre klasser), noe som bidrar til stor fleksibilitet
 • Vurdering skjer kontinuerlig med jevnlige tilbakemeldinger

Ved å velge businesslinja på Charlottenlund vgs får du

 • utløp for din kreativitet, kritisk tenkning og nysgjerrighet
 • faglig og personlig utvikling i et spennende læringsmiljø
 • medelever som har samme faglig interesse som deg selv
 • et trygt elevmiljø der mål og ambisjoner tilpasses den enkelte elev
 • mulighet til å være med på interessante bedriftsbesøk/turer
 • lærere i alle fag som brenner for bærekraft, innovasjon og business
 • en spennende og annerledes vei til generell studiekompetanse
 • utvikle gode kommunikasjons- og lederegenskaper
 • utvikle forståelse for næringslivets betydning for et bærekraftig samfunn
 • utvikle din samarbeidsevne, evne til å finne løsninger og ta valg
 • arbeide praktisk for å lære og forstå teori
 • mer forståelse av bærekraft, globalisering, kultur og handel

 Du velger businesslinja hvis du

 • har en gründer i magen
 • vil være med å utvikle og skape noe nytt og spennende
 • er kreativ og løsningsorientert
 • liker å prøve og feile for å lære
 • mener at teknologi kan bidra til en bedre verden
 • ønsker en mer praktisk-orientert læring
 • ikke blir skremt av å jobbe med tall
 • ønsker å stå bedre rustet for å møte morgendagens yrker
 • har mange ideer og ønsker å utvikle deg som leder
 • er opptatt av kultur, miljø og bærekraftig utvikling
 • er nysgjerrig, engasjert og liker utfordringer 

 

Fellesfagene er de samme som i et ordinært løp innenfor studiespesialisering.

Det blir laget en pakke av følgende fag som blir obligatorisk for alle i klassen (På Vg2 og Vg3).

 • Entreprenørskap
 • Markedsføring og ledelse
 • Næringslivsøkonomi
 • Informasjonsteknologi
 • Samfunnsøkonomi
 • Teknologi og forskningslære

 Det er mulig å ta matematikk R1 for de som trenger dette for videre studier

Ved fullført 3-årig vgs på businesslinja, skal du ha utviklet dine kreative og innovative evner for å studere videre innen fagområder som for eksempel

 • Entreprenørskap
 • Markedsføring
 • Ledelse
 • Samfunnsøkonomi
 • Miljø
 • Energi- og klimastudier
 • Siviløkonom
 • Industriell økonomi
 • Industriell design

og andre studier innen fagfeltet innovasjon og bærekraft.

Businesslinja på Charlottenlund vgs tar mål av seg til å bli førstevalget til alle elever som har et ønske om å arbeide innen økonomi og bærekraftig nyskaping. Vi vil samarbeide tett med næringsliv og organisasjoner for å gjøre opplæringen så relevant som mulig.

Vi lærere på businesslinja ønsker å skape et trygt og godt klima for å tørre å prøve, feile og lære. I starten av skoleåret vil vi ha fokus på sosiale aktiviteter for å bygge samhold og trygghet.

Det er et mål at vi skal utvikle et samarbeid med andre skoler regionalt og internasjonalt, gjennom planlagte studieturer.

Etter gjennomført skolegang på Businesslinja vil du få generell studiekompetanse, noe som gir mulighet for å søke på de fleste typer studier etter videregående. Merk likevel at flere studier innen økonomi og innovasjon krever matematikk R1. Dette legger vi til rette for.

 


 Ønsker du å søke på ST - Businesslinja?

 1. Trykk på ikonet for VIGO
 2. Velg Studiespesialisering
 3. Gå så tilbake hit
 4. Meld deg på Businesslinjen ved å fylle ut skjemaet under

 

Kontaktskjema for Businesslinja

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Sist oppdatert 19.01.2024