Beredskap

pexels-photo-845265.jpeg

Enhver ansatt eller elev skal når han/hun får kjennskap til en krise eller nødsituasjon straks ringe nødtelefon, varsle nærmeste overordnede eller sentralbord.

Varsling

Bekymringsmelding og varsling av akutte og/eller mistenkelige forhold skal gå til:

Politi 112
Brann 110
Helse 113

Husk å si 

  • Hvem du er
  • Hva har skjedd
  • Hvor du er
  • Hvor mange er involvert (omfang)
  • Når ulykken/krisen har inntruffet

Hverdager kl 0800-1545 kan melding ringes inn til sentralbordet på Charlottenlund vgs 74 17 41 00.

Beredskapsledelse ved Charlottenlund vgs

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet beredskapsledelse i Trøndelag Fylkeskommune

Se også overordnet beredskapsside i Trøndelag fylkeskommune med telefonnummer til aktuelle kontaktpersoner.

Beredskapsledelse i Trøndelag Fylkeskommune

 

Sist oppdatert 26.10.2020