Ledelsen

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon for skolens ledergruppe.

 

Marit Stovner
Rektor
74 17 93 92 90 08 09 08
Oddgeir Kristen Drevdal
Assisterende rektor
74 17 49 47 91 59 42 37
Marit Vagnild
Fagleder - Administrativ leder
74 17 49 27 93 83 73 88
Arve Svardal
Fagleder m/personalansvar
74 17 47 59 95 26 50 25
Johnny Svendsen
Fagleder studiespesialisering
74 17 47 58 91 73 78 20
Bruno Jose Teixeira Coelho
Fagleder - Studiespesialisering (Språk)
74 17 47 79 45 85 37 81
Carl Haarberg
Avdelingsleder BA og TP
74 17 47 82 90 07 83 21
Dag Rossvang
Avdelingsleder. Opplæring innen kriminalomsorgen
74 17 47 86 91 14 10 89
Elisabeth Krogstad
Avdelingsleder for FBIE og HDP
74 17 47 98 95 02 76 11
Frode Aarlott
Fagleder SR/Kombinasjonsklasser m/personalansvar
74 17 48 14 97 16 27 10
Marianne Halmøy
Fagleder Elevtjenesten
74 17 49 18 90 89 18 04
Stian Nebb
Fagleder – Studiespesialisering (Norsk og samfunnsfagene))
74 17 88 50 40 91 79 93

 

 

 

 

Øvrig kontaktinformasjon

Administrasjonen

Kontakt

Sist oppdatert 08.02.2024