Utskrift

Utskrift 1.JPG

Bruksanvisning for utskrift fra mobile enheter

  • Logg deg inn på http://utskrift.elev.trondelagfylke.no/m med ditt brukernavn og passord.
  • Etter at du har logget inn velger du: Upload new print job
  • Velg så: bla igjennom Bla deg frem til den filen du ønsker utskrift av.
  • Når du har valgt rett fil velger du: Upload
  • Du får da beskjed om at filen er lastet opp.
  • Trykk OK for å komme tilbake til hovedmenyen.
Sist oppdatert 08.01.2019