Universitetsskolene

Charlottenlund vgs eksteriør beskåret_1200.jpg

Sammen med Charlottenlund ungdomsskole og Huseby barneskole har Charlottenlund Vgs inngått samarbeid med NTNU og blitt universitetsskoler.

Universitetsskolene samarbeider tett med NTNU og driver forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en fremtidsrettet lærerutdanning. Lærerne og skoleledelsen har høy kompetanse og bidrar til å motivere elever og utdanne Norges beste lærere.

I samarbeid med skoleeierne Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune vil forskningen fra universitetsskolene bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele Sør-Trøndelag.

Universitetsskolene er en del av NTNU Toppundervisning, en satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Les mer på universitetsskolenes nettside

Følg Universitetsskolene på Facebook

Les mer om universitetsskolen på NTNUs sider her

Følg universitetsskolen på Facebook

Sist oppdatert 17.11.2020