Postulater


I 2011 utviklet elevrådet skolens Postulater, som er de overordnede reglene som både elever og ansatte på Charlottenlund følger. 

På Charlottenlund

  • vil vi at elever og ansatte viser sitt engasjement og innsats for å nå sitt potensial
  • er det lov å være blid og hilse på hverandre
  • respekterer vi hverandre
  • skal elever og ansatte rydde etter seg
  • møter elever og ansatte til rett tid
Sist oppdatert 16.08.2018