Branninstruks

Hvis brann oppstår på din arbeidsplass

• Slukk hvis mulig
• Utløs manuell alarmknapp
• Evakuer arbeidsområdet
• Lukk dører og vinduer
• Gå straks ut av bygningen
• Varsle brannvesenet på tlf. 110

HEISENE SKAL IKKE BENYTTES VED BRANNALARM

Ved alarm skal alle forlate bygningen
Vinduer, dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes.
Påse at gasskraner og flaskeventiler er stengt. Prøv å slukke branntilløp med husbrannslange, håndslukningsapparater eller kvel flammene med et teppe e.l.

Kart over oppsamlingsplasser

Oppsamlingsplasser branninnstruks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlottenlund videregående skole august 2013

Sist oppdatert 12.12.2018