Samarbeid med politiet

politiet logo.png

Skolen har et godt samarbeid med forebyggendegruppen hos politiet. Viktige deler av samarbeidet er tema som rus, seksuell adferd, nettvett og trafikksikkerhet.

Det er nyttig for politiet å ha en slik arena å møte elevene på, samtidig som samarbeidet bidrar til å ufarliggjøre politiet, og få elevene til å forstå at politiet primært ikke er ut etter ungdommene for å straffe de for lovbrudd, men ønsker å hjelpe og bidra til at de får en fin ungdomstid. Dette bidrar også til å senke terskelen for å ta kontakt med politiet. Responsen fra elevene er positiv. Ved at skolen har faste kontaktpersoner er det enklere å følge opp elever og problemområder, uten at å må sette seg inn i eller forklare alt mange ganger. Det er også en fordel for politiet for å kunne se mønstre og utvikling over tid.

Følg Politiet i Trondheim i sosiale medierPolitiet i Trondheim på FacebookPolitiet i Trøndelag på Instagram

Kontaktinformasjon

Ring politiet på telefon 02800 og spør etter forebyggendegruppen. Elever, lærere og foresatte kan også henvende seg til ledelsen eller elevtjenesten for å få kontaktinformasjon direkte. 
For akutte eller livstruende hendelser, ring 112

Sist oppdatert 11.05.2020