PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontaktpersoner ved Charlottenlund vgs

Camilla Øvre-Johnsen
94130469
camow@trondelagfylke.no

Lis Cathrin Stavrum
90282224
lisst@trondelagfylke.no

Cathrine Helle Sneisen
95262316
catsn@trondelagfylke.no

Les mer om

PP-Tjenesten i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 19.04.2018