PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontaktpersoner ved Charlottenlund vgs

PP-rådgiver Hege Østraat, tlf. 74175984

Psykolog Elise M. Rønning, tlf. 74179077

Les mer om

PP-Tjenesten i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 05.10.2021