Opplæring i kriminalomsorgen

Byggfag Nermarka.jpg

Skoleavdelingen Trondheim fengsel og oppfølgingsbasen i Trondheim sentrum

Charlottenlund videregående skole har ansvar for skolevirksomheten innenfor kriminalomsorgen i Trondheim. Tilbudet er lagt opp på samme måte som i den vanlige skolen. Opplæringen i Trondheim fengsel er organisert ved at vår skole har en avdeling i fengselet. Lærerne er ansatt ved hovedskolen, og det er Charlottenlund videregående skole som utsteder vitnemål til elevene i fengselet. I tillegg er det opplæring ved oppfølgingsbasen i Trondheim sentrum. Denne klassen er underlagt det samme administrative systemet som skolen i fengselet.

Innsatte i fengsel som ikke har fullført grunnskole eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning, enten i en ordinær videregående skole eller i en oppfølgingsklasse. Skoletilbudet følger på vanlig vis kompetansemål fra gjeldende læreplanverk og krav for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen for de studieforberedende fagene er bygd opp gjennom en pakke på seks obligatoriske fag, etter det som kalles 23/5-regelen, tilpasset elever over 23 år. I tillegg til dette og opplæring i grunnleggende ferdigheter, tilbyr skolen ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

Skoleavdelingen samarbeider med fengselsadministrasjonen og friomsorgen for å sikre at innsatte og domfelte får god informasjon om mulige skoletilbud.

Kontaktpersoner

Sist oppdatert 25.11.2022