Inkluderende Russetid

Er du snart russeforelder?

Noen ungdommer planlegger russetiden allerede før oppstart i Vg1. En del av elevene blir russ i løpet av inneværende skoleår. Vi vet at det ofte danner seg grupperinger blant ungdommene, knyttet til russefeiring. Vi vet også at ungdommene blir utsatt for forventnings- og kjøpepress fra kommersielle aktører.

For mange blir russetiden en fin tid sammen med andre russ. For andre handler russetiden om å ikke bli inkludert. Det kan sette spor.

Alle elever har etter opplæringsloven kapittel 12 rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Selv om russefeiring foregår i fritiden, drar ungdommene med seg det de opplever inn i skolehverdagen. Å ikke bli inkludert i russetiden medfører derfor at både skolene og nærmiljøet må engasjere seg.

Trøndelag fylkeskommune har sammen med flere samarbeidspartnere laget føringer for en inkluderende russetid. Disse føringene finner du i et vedlegg til dette brevet.

Råd til russeforeldre:

  1. Forebygg! Snakk med ungdommene om hvordan de vil ha det på skolen, og hvordan de kan bidra til et godt miljø.
  2. Snakk om feiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de bidra til en positiv feiring for alle?
  3. Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og negative opplevelser.
  4. Inkluder alle alltid; sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre.
  5. Tør å sette grenser, og stå i dem.6. Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å snakke med.
  6. Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om vennskap, utenforskap, rusbruk, drikkepress, knuteregler og sexpress. Åpenhet og trygghet er viktig.
  7. Ha på telefonen- alltid!
  8. Hjelp ungdom å finne et sted å være i kommunen sammen. Da blir russebusser og vaner overflødige.
  9. Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha egen facebook-gruppe. Dere kan sammen bidra til en trygg og positiv avgangsfeiring.
  10. Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø og bra fellesfeiring.

Kilde: Ombudet for barn og unge i Viken

 

For å sikre en mest mulig inkluderende russetid for alle, er vi avhengige av at foresatte er med på å engasjere seg sammen med skolene og ungdommene.

 

Med vennlig hilsen

 

Vegard Iversen

Direktør for kompetanse