Informasjonsteknologi og medieproduksjon - IM

IKT og medieproduksjon

Utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) tilbyr deg to år i skole med to år som lærling i bedrift eller offentlig virksomhet etterpå. Dette er dermed en yrkesfaglig opplæring som vil gi deg yrkeskompetanse, med eller uten fag- eller svennebrev.
Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning på flere måter.
Det er et mål at ungdom i Norge skal velge yrkesfaglig utdanning, både fordi næringslivet og landet trenger det, men også fordi det gir deg gode muligheter til å kvalifisere deg til et arbeidsliv som gir muligheter for gode utviklingsmuligheter og et godt liv.

Du lærer

 • idéutvikling og kreativ problemløsning
 • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
 • innholdsformidling og historiefortelling
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og markedsføring

Du bør være

 • kreativ
 • Interessert i IT, nettverk og programvare
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Du kan bli

Arbeidssteder

 • IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
 • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Videre utdanning

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring.
NB! Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en lederstilling innen ditt fagområde, og kan gi deg kompetanse og lyst til å starte egen bedrift.

Du kan også ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Med dette har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. 

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om utdanningsprogrammet og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

 • Første år

  IKT og medieproduksjon

 • Andre år

  Vg2 Informasjonsteknologi

  Vg2 Medieproduksjon

 • Tredje år

  Les mer om programområdet på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Kontaktperson