Skolens rusforebyggende arbeid

Skolens Kjentmenn

Kjentmann er en beredskapsordning rettet mot skolen. Kjentmann har som målsetting å øke kompetansen om ungdom og rus for dermed, når problemer oppdages eller oppstår, kunne skape muligheter for å handle på måter som både tjener skolen og den enkelte elev.

Gjennom å ha en Kjentmann, legges det til rette for at elever har en tydelig adresse å gå til, når de har egne problemer eller de er bekymret for en medelev. Kjentmann skal være synlig og lett tilgjengelig i skolemiljøet. Både elever, lærere og foreldre skal kunne komme til Kjentmann med spørsmål om rus. Kjentmann skal ikke brukes til å takle alle vanskelige situasjoner i skolehverdagen, men brukes i forhold til sin spesifikke kompetanse om rus.

Her er skolens «kjentmenn»

Inger-Elise Øvrehus – Rådgiver/Spes.Ped – 90912675
Tor Morten Abrahamsen – Miljøterapeut – 45277811
Onur Aksoy – Lærer/Ressurspedagog – 40089761

Fra venstre: Inger Elise Øvrehus, Onur Aksoy og Tor Morten Abrahamsen.

Skolens «Kjentmenn» har utarbeidet en veileder om skolens rusarbeid. Her er linken til veilederen: Skolens interne handlingsplan.pdf

Sist oppdatert 13.03.2024