Elevtjenesten

Elevtjenesten finner du på plan 0, til venstre for ekspedisjonen.

Elevtjenesten består av rådgivere, spesialpedagoger, utdanningsveiledere og miljøarbeidere. Hos oss kan du få hjelp med:

  • Sosiale og/eller faglige utfordringer
  • Tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov
  • Framtidig utdannings- og yrkesveiledning

Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du under 21 år og står uten skoleplass, læreplass eller jobb? Oppfølgingstjenesten kan da være behjelpelig med å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Vi samarbeider med Nav og andre aktuelle instanser.

OT-veiledere ved Charlottenlund vgs er Venke Engelsås (907 84 713) og Monica Helen Holmøyvik (482 96 740).  Vi holder til på plan 0 sammen med Elevtjenesten.

Karriereveiledning

Sjekk ut Facebook-siden til Karriereveilederen på Charlottenlund her.

Veileder for rusforebyggende arbeid

Her finner du elektronisk veileder for rusforebyggende arbeid til hjelp for elever, skoler, foreldre og lærlingebedrifter

Sist oppdatert 26.09.2018