Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne.jpg

Helsesykepleiere på videregående skoler i Trondheim er pga. koronapandemien satt til å gjøre andre oppgaver i kommunen, men vi er tilgjengelig slik at dere kan ta kontakt pr sms på 917 29 991. Send oss en kort beskjed, så tar vi kontakt tilbake så snart vi kan. Vi minner om at helsestasjon for ungdom også har et tilbud.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesykepleier og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis og du får dokumentasjon på fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleiere

Kristin Grimstad, Mobil: 91729991, E-post: kristin.grimstad@trondheim.kommune.no

Cecilie Fjeldvær, Mobil: 91672731, E-post: cecilie.fjeldver@trondheim.kommune.no

Helsesykepleierne har kontor i 3. etasje vestfløya. Er det opptatt eller ingen til stede så send en sms og for avtale om time.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Du kan snakke med helsesykepleier om det meste og vanlige temaer er:

● Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)
● Identitet/kjønn
● Psykisk helse; f.eks ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading
● Sorg/sorgreaksjoner
● Fysiske plager
● Kosthold/spiseproblematikk
● Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.
● Rus; alkohol, narkotika

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som

Fastlege

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinik

HFU (Helsestasjon for ungdom)

OBU (Omsorgsstasjon for barn og ungdom)

NAVskole

PP-tjenesten

Elevtjenesten

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

Skolehelsetjenesten har jevnlig helseopplysning gjennom seminarer med fokus på mestring av hverdagsutfordringer blant annet med tema søvn, stressmestring, tankemestring, selvledelse, selvfølelse. Målet er å videreformidle tips og råd for hvordan man best kan ivareta helsa si. 

Fysioterapeuter

Fysioterapeutene Anne Ragna Aarli og Anya Karin Almenning er tilknyttet MEST.

Sist oppdatert 26.03.2020