Skolehelsetjenesten

2022_elever_katedralskolen__0153-web.jpg

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesykepleier og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis og du får dokumentasjon på fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleierne og fysioterapeut har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten - Trondheim kommune

Helsesykepleiere

Elisabeth Dypdalen, mobil 915 88 539. På skolen tirsdag, onsdag og torsdag
E-post 

Marthe Christin Aavik, mobil:  900 64 395. På skolen mandag og torsdag.
E-post: 

Helsesykepleierne har kontor i 3. etasje vestfløya. Er det opptatt eller ingen til stede så kontaktElevhjelpa for avtale om time. Vi er tilgjengelig på mail, tlf/sms og svarer så fort vi har mulighet.

Fysioterapeuter


Anne Ragna Aarli, mobil 482 02 112, E-post: 

Anya Karin Rønning Almenning, mobil 916 72 354, E-post: 

Vi kan kontaktes pr sms, telefon og e-post. NB! Unngå sensitive opplysninger på sms og e-post. Aktuelle tema å kontakte fysioterapeut om:

  • Smerter i kroppen
  • Hodepine
  • Spenninger/anspenthet
  • Stress
  • Lite energi/tretthet
  • Utfordringer med hvile og søvn
  • Spørsmål omkring aktivitet/inaktivitet og aktivitetsregulering
  • Behov for tilrettelegging i skolehverdagen
  • Behov for tilrettelegging i kroppsøving

Samarbeidspartnere og hjelpeinnstanser

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som

Fastlege

HFU (Helsestasjon for ungdom)

OBU omsorgsstasjonen for barn og unge 
Er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier/barn/ungdom 6-19 år.

NOK Trondheim

Elevtjenesten ved Charlottenlund vgs

PP-tjenesten

Fellesverket -  Et aktivitetstilbud i regi av Røde Kors 

UteseksjonenUteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år, og et lavterskel tilbud til både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartner. 

Røde Kors - telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Mental Helse

Kirkens SOS

Ung.noEr det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan du chatte med fagpersoner og stille spørsmål anonymt. Her finner du mye informasjon om alt som handler om helse, ungdomstid, rettigheter, muligheter og plikter- også når det gjelder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

BaRsnakk Barn av rusmisbrukere Åpent mandag til fredag 17-20

Sidetmedord Er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen 

SnakkOmMobbing Chatt åpen søndag til torsdag 15-21. Snakk om mobbing er et tilbud fra blå kors til barn og unge i hele Norge. Du er 100% anonym når du bruker chatten. Meldingene som sendes mellom deg og chatten er kryptert som gjør det umulig for andre å lese det du skriver. 

Kors På Halsen
For deg opp til 18 år, prate eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Du kan også snakke med andre på din egen alder på Forumet

På kvelden og i helgene kan det være godt å snakke med noen som har tid og er tilgjengelige. Under finner du kontaktinformasjon til hjelpetelefoner som er åpne døgnet rundt.

Akutt fare for liv og helse: 113 

Politiet: 112 ved akutt hjelp, og 02800 ved mindre alvorlige hendelser 

Nasjonal legevakt: 116 117. Nasjonalt nummer som setter deg over til nærmeste legevakt i området ditt 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Hjelpetelefon Mental helse: 116 123

VO-linjen 116 006: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst – døgnet rundt.

Kirkens SOS, krisetelefon: 22 40 00 40 

Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon 

Røde kors hjelpetelefon: 800 333 21 (Åpent 14- 22) 

Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (Åpent fra søndag til torsdag 18-22) 

Sist oppdatert 27.02.2024