Skolehelsetjenesten

pexels-photo-5841748.jpeg

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesykepleier og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis og du får dokumentasjon på fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleierne og fysioterapeut har taushetsplikt.

 

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

Skolehelsetjenesten har jevnlig helseopplysning gjennom seminarer med fokus på mestring av hverdagsutfordringer blant annet med tema søvn, stressmestring, tankemestring, selvledelse, selvfølelse. Målet er å videreformidle tips og råd for hvordan man best kan ivareta helsa si.

 Helsesykepleiere

Elisabeth Dypdalen, mobil 915 88 539. På skolen mandag og onsdag. 
E-post 

Inger Lise Romsdal, jobbtelefon: 90 68 14 39. 

Helsesykepleierne har kontor i 3. etasje vestfløya. Er det opptatt eller ingen til stede så kontaktElevhjelpa for avtale om time. Vi er tilgjengelig på mail, tlf/sms og svarer så fort vi har mulighet.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Du kan snakke med helsesykepleier om det meste, som for eksempel:

  • Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditetstest/graviditet
  • Mobbing, utestenging, vold og angst
  • Identitet/kjønn
  • Psykisk helse; f.eks ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading
  • Sorg/sorgreaksjoner
  • Fysiske plager
  • Kosthold og spiseproblematikk
  • Bekymret for venner, kjæreste eller familie
  • Rus; alkohol, narkotika

Fysioterapeuter

Anya Karin Almenning, tlf 916 72 354.
Anne Ragna Aarli, tlf 482 02 112.
Fysioterapeutene har ikke faste kontordager på skolen, men er blant annet tilknyttet MEST.

Samarbeidspartnere og hjelpeinnstanser

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som

Fastlege

HFU (Helsestasjon for ungdom)

OBU omsorgsstasjonen for barn og unge 
Er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier/barn/ungdom 6-19 år.

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

NTNU - poliklinikk

Elevtjenesten ved Charlottenlund vgs

PP-tjenesten

NAVskole

Fellesverket -  Et aktivitetstilbud i regi av Røde Kors 

UteseksjonenUteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år, og et lavterskel tilbud til både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartner. 

Hjelpetelefonen Kors på halsen

Røde Kors - telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Mental Helse

Kirkens SOS

Ung.noEr det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan du chatte med fagpersoner og stille spørsmål anonymt. Her finner du mye informasjon om alt som handler om helse, ungdomstid, rettigheter, muligheter og plikter- også når det gjelder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Ungdomshjelpen Hver tirsdag og søndag fra klokken 20-22, åpen chattetjeneste . Her kan du dele det du har på hjertet med andre unge.

BaRsnakk Barn av rusmisbrukere Åpent mandag til fredag 17-20

Sidetmedord Er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen 

SnakkOmMobbing Chatt åpen søndag til torsdag 15-21. Snakk om mobbing er et tilbud fra blå kors til barn og unge i hele Norge. Du er 100% anonym når du bruker chatten. Meldingene som sendes mellom deg og chatten er kryptert som gjør det umulig for andre å lese det du skriver. 

Kors På Halsen
For deg opp til 18 år, prate eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Du kan også snakke med andre på din egen alder på Forumet

På kvelden og i helgene kan det være godt å snakke med noen som har tid og er tilgjengelige. Under finner du kontaktinformasjon til hjelpetelefoner som er åpne døgnet rundt.

Akutt fare for liv og helse: 113 

Politiet: 112 ved akutt hjelp, og 02800 ved mindre alvorlige hendelser 

Nasjonal legevakt: 116 117. Nasjonalt nummer som setter deg over til nærmeste legevakt i området ditt 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Hjelpetelefon Mental helse: 116 123

VO-linjen 116 006: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst – døgnet rundt.

Kirkens SOS, krisetelefon: 22 40 00 40 

Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon 

Røde kors hjelpetelefon: 800 333 21 (Åpent 14- 22) 

Ungdomstelefonen for kjønn og seksualitet: 400 00 777 (Åpent fra søndag til torsdag 18-22) Barnevernvakta: 40 427 777

Sist oppdatert 02.05.2022