Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne.jpg

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og består av helsesykepleier og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Tilbudet er gratis og du får dokumentasjon på fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleiere

Elisabeth Dypdalen, mobil 91588539. Jobber ikke på fredager.
E-post elisabeth.dypdalen@trondheim.kommune.no

Helsesykepleierne har kontor i 3. etasje vestfløya. Er det opptatt eller ingen til stede så send en sms og for avtale om time.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Du kan snakke med helsesykepleier om det meste og vanlige temaer er:

● Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)
● Identitet/kjønn
● Psykisk helse; f.eks ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading
● Sorg/sorgreaksjoner
● Fysiske plager
● Kosthold/spiseproblematikk
● Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.
● Rus; alkohol, narkotika

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser som

Fastlege

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinik

HFU (Helsestasjon for ungdom)

OBU (Omsorgsstasjon for barn og ungdom)

NAVskole

PP-tjenesten

Elevtjenesten

MEST - mestring av hverdagsutfordringer

Skolehelsetjenesten har jevnlig helseopplysning gjennom seminarer med fokus på mestring av hverdagsutfordringer blant annet med tema søvn, stressmestring, tankemestring, selvledelse, selvfølelse. Målet er å videreformidle tips og råd for hvordan man best kan ivareta helsa si. 

Fysioterapeuter

Fysioterapeutene Anne Ragna Aarli og Anya Karin Almenning er tilknyttet MEST.

Sist oppdatert 11.11.2020