Produksjon av egen solenergi

I løpet av våren og sommeren 2022 får Charlottenlund vgs montert 2 400 kvadratmeter solceller på skolens tak og fasader. Når anlegget ferdigstilles vil rundt en tredjedel av skolens strømforbruk være dekket av egenprodusert solstrøm.

Monteringen startet i april 2022 og anlegges skal stå ferdig før skolestart til høsten. Innstallert effekt og maks produksjonskapasitet er 450 kilowatt. Anslått årsproduksjon vil være på rundt 300 000 kilowattimer. Prosjektet har en investeringskostnad på 3 millioner kroner. Når deler av skolens strømforbruk nå blir egenprodusert vil dette gi en årlig kostnadsbesparelse på rundt 170 000 kroner. I tillegg kan anlegget levere og eksportere inntil 100 kilowatt overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

Grønt Hjerte

Grønt Hjerte AS står bak prosjektet. Dette er et heleid selskap av Trøndelag fylkeskommune med eksklusive rettigheter for høsting og lagring av termisk og elektrisk energi. Med mer enn 500 000 m2 bygningsmasse er 
Trøndelag fylkeskommune en av fylkets aller største eiendomsaktører. Potensialet for å redusere klimagassutslipp og være en pådriver for teknologiutvikling er betydelig.

Sist oppdatert 27.04.2022