Skolestart - viktig informasjon

_BCH2629.jpg

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Charlottenlund videregående skole! Mottoet vårt er “Talenter i vekst”. Vi vil derfor, sammen med deg, legge til rette for at du skal lykkes med skolegangen din og for at du skal utvikle talentet ditt best mulig. Vårt mål er å gi deg god lærdom og gode holdninger som du kan ta med deg videre i arbeidsliv og høyere utdanning.

Charlottenlund videregående skole er en kombinert skole med 1180 elever fra 15 år og opp til voksen alder. Dere som begynner på vg1 i høst er omtrent 500 elever. Mange av dere vil være ukjente for hverandre og kanskje føle usikkerhet på overgangen til ny skole. Vi vil derfor bruke god tid de første dagene for at dere skal bli godt kjent med elevene i klassen og føle trygghet i skolehverdagen.

Mandag 16. august kl. 10.00 for alle elevene på vg1 og kombinasjonsklassene

Ramme for dagen
• Ved ankomst til skolen vil omvisere med gule vester følge dere til klasserommet og avdelingen
• Dagen skal brukes til å bli kjent med klassen, undervisningsgruppa, skolen og lærerne, for å legge grunnlaget for et godt klasse- og skolemiljø
• Det vil bli servert en enkel lunsj i kantina til elevene og deres kontaktlærere og det vil være kulturinnslag under lunsjen
• Rektor vil ønske dere alle velkommen
• Første skoledag avsluttes klokka 15.00

Tirsdag 17. august kl. 10.00 er det oppmøte for elevene på vg2 i kantina

• Rektor vil ønske dere alle velkommen
• Deretter vil det være opprop med inndeling i klasser

Tirsdag 17. august kl. 11.00 er det oppmøte for elevene på vg3 i kantina

• Rektor vil ønske dere alle velkommen
• Deretter vil det være opprop med inndeling i klasser

Forutsetningen for å få elevstatus ved skolen er at du sier JA til skoleplassen ved inntaket og at du møter opp på skolen første skoledag.

Lenger ned på siden er det velkomstinformasjon fra hver av våre utdanningsprogram. Her ber vi om tilbakemeldinger om utstyr og valg av fag. Det er også lagt inn pekere til annen nyttig informasjon.

Vi ønsker alle vel møtt til et godt skoleår ved Charlottenlund videregående skole!

Med vennlig hilsen
Marit Flak Stovner
Rektor