Skolestart - viktig informasjon

Mottoet vårt er “Talenter i vekst”. Vi vil derfor, sammen med deg, legge til rette for at du skal lykkes med skolegangen din og for at du skal utvikle talentet ditt best mulig. Vårt mål er å gi deg god lærdom og gode holdninger som du kan ta med deg videre i arbeidsliv og høyere utdanning.

Charlottenlund videregående skole er en kombinert skole med 1200 elever fra 15 år og opp til voksen alder. Dere som begynner på vg1 i høst er omtrent 500 elever. Mange av dere vil være ukjente for hverandre og kanskje føle usikkerhet på overgangen til ny skole. Vi vil derfor bruke god tid de første dagene for at dere skal bli godt kjent med elevene i klassen og føle trygghet i skolehverdagen.

Torsdag 17. august kl. 09.00 for alle elevene på vg1 og kombinasjonsklassene

Ramme for dagen:

  • Alle elever møter i skolens kantine, hvor elevrådsleder og rektor ønsker velkommen
  • Dagen skal brukes til å bli kjent med klassen, undervisningsgruppa, skolen og lærerne, for å legge grunnlaget for et godt klasse- og skolemiljø
  • Det vil bli servert en enkel lunsj i kantina til elevene og deres lærere
  • Første skoledag avsluttes klokka 14.00

Fredag 18. august kl. 09.00 er det oppmøte for elevene på vg2 i kantina

  • Elevrådsleder og rektor ønsker velkommen
  • Deretter blir dere inndelt i klasser

Fredag 18. august kl. 10.00 er det oppmøte for elevene på vg3 i kantina

  • Elevrådsleder og rektor ønsker velkommen
  • Deretter går dere til respektive klasserom

Vi ønsker alle vel møtt til et godt skoleår ved Charlottenlund videregående skole!


Med vennlig hilsen

Marit Flak Stovner
Rektor