Kunst, design og arkitektur - KD

KDA på Cha

Det studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur (KD) passer særlig for deg som er opptatt av å skape noe praktisk, samtidig som du åpner for mange valgmuligheter i senere utdanning. Ved siden av opplæring i programfag i kunst, design og arkitektur, får du tre år med studiespesialiserende fag.

I disse praktiske programfagene lærer du å tegne og lage gjenstander i ulike materialer. Du får kunnskap om kunst, kultur, estetikk, farger og design. Du vil også bli kjent med bakgrunnen for steds- og byutvikling. Utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur gir deg muligheten til å søke de fleste høgskoler og universiteter. Om du i tillegg velger realfag kan du også søke tekniske studier, så som arkitekt, ingeniør, industridesigner og liknende.

Du lærer

 • å tegne og å videreutvikle dine kreative evner
 • utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 • om kunst og kultur 
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør være

 • glad i å tegne
 • interessert i design, form og farge 
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner

Arbeidssteder kan være

 • arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 • produksjonsbedrifter eller designbyråer
 • museer, gallerier eller kunstneratelier

 • Første år

  I løpet av vg1 vil du motta grunnleggende undervisning i fagområdene innenfor kunst, design og arkitektur. Mye av opplæringen handler om å utforske faget og utvikle egne ferdigheter. Hva er egentlig kunst? Hva betyr egentlig arkitektur for samfunnet? Hvorfor har vi design? Disse og mange andre spørsmål vil du møte allerede det første året og sammen skal vi se på mulige svar på slike spørsmål. Arbeidet med fagene blir som en designprosess med mange faser fram til ferdig produkt. Du vil arbeide med ulike materialer og ulikt utstyr, fra for eksempel kull og leire til 3D-printing og laserkutting.

 • Andre år

  På vg2 kan du velge programfag, slik som foto og grafikk. Vg2 bygger på det første året, men du vil nå få enda mer tid til å praktisere det du har lært og lærer. Du vil i større grad få kreative utfordringer og du skal arbeide mer med idéarbeid. Fremdeles er praktisk arbeid det viktigste, og det blir lengre prosjekter og dermed mer fordypning.

 • Tredje år

  På vg3 er det naturlig å eksperimentere videre med ulike uttrykksformer. Likevel er det fortsatt slik at det er praktisk arbeid som er den viktigste metoden for å lære. Du har på dette tidspunktet fått erfaring i faget og dermed vil du begynne å utvikle ditt eget kunstneriske uttrykk. I tillegg kan du velge blant flere programfag, slik som kunst og skapende arbeid og design og arkitektur. Du vil også kunne forberede deg til opptaksprøvene som kreves for å komme inn på noen av kunst- og designfagutdanningene etter den videregående opplæringen. Velger du bestemte programfag innen realfag, kan du også søke arkitektutdanning ved NTNU.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Kontaktperson