Internasjonale prosjekter

internasjonalisering_grafisk.png

På Charlottenlund videregående skole satser vi på internasjonale prosjekter. Vi har knyttet det til skolens kjerneoppgaver, noe som har gitt uttelling i mange innvilgede prosjektsøknader.

Charlottenlund videregående skole ønsker å kombinere en internasjonal profil med fokus på skolens viktigste satsningsområder: Gjennomføring, FYR, utvikling av yrkesfag og prosjekter direkte tilknyttet til kompetansemålene i fagene er viktige stikkord for skolens internasjonale aktiviteter. Ut fra dette la skolen ned et stort arbeid med å etablere nye prosjekter og kontakte samarbeidspartnere forrige skoleår. Vi ønsker å knytte til oss noen hovedsamarbeidspartnere («knutepunktskoler»), som vi kan samarbeide med om flere prosjekter og over lang tid. 

Søknadsrundene viser at Charlottenlund har lyktes meget godt med å etablere prosjekter. Totalt har vi nå 10 kontakter i Europa som vi har finansiert samarbeid med via internasjonale prosjekter.

Koordinator for internasjonale prosjekter

Siv Johanne Grønmo
Lektor med tillegg
74 17 49 83 91 14 73 34

 

Våre prosjekter

Vi er involvert i tre Erasmus+-prosjekter, et COMENIUS-prosjekt, to EØS-prosjekter og to Nordplus Junior-prosjekter. I tillegg har skolen et fast samarbeid med Ashtar Theatre School i Ramallah, som er finansiert av STFK. Alle programområdene ved skolen er involvert i prosjektene. Vi er svært fornøyde med utfallet av årets søknadsrunde, og takker for hjelp fra FVOs ressurspersoner tilknyttet internasjonalisering og nettverket for internasjonalisering. 

For elevene betyr dette at de som ønsker å dra på utveksling til utlandet har veldig gode muligheter for det på Charlottenlund. 

Per idag har Charlottenlund videregående skole samarbeidsprosjekt med hele 10 land. Disse er Estland, Island, Tyskland, Finland, England, Nederland, Frankrike, Slovakia, Danmark og Palestina. Dette betyr at elever som ønsker utveksling har veldig gode muligheter for det hos oss.

Erasmus+ Appmentor

Appmentor er et oppfølgingsprosjekt av WorkQual der det er laget et idehefte for hvordan en utplassering kan forberedes, følges opp og evalueres for å sikre eleven best mulig kvalitet på opplæring i bedrift. Dette er i tråd med EUs satsing på økt rekruttering og gjennomføring i yrkesfag. Deltakere i Appmentor er foruten CVS, Axxell (Finland), VMA (Island), Broadshoulders (England), ISAT Foundation (Nederland), Nantes Terre Atlantique (Frankrike) og Education&Mobility (Spania). Målet er å vise eksempler på bruk av ulike sosiale medier i kommunikasjonen mellom elev, lærer og mentor når eleven er i praksis. En godt fungerende online kommunikasjon vil fremme læring og motivasjon og bidra til et tettere samspill mellom skole og næringsliv i fagopplæringen. Ulike systemer prøves nå ut. CVS har Dokker på Byggfag, samt bruk av Facebook på DH. Axxell og VMA tester Trello, WorkPlace, Whats App , Instagram, Terre Atlantique benytter Google Classroom. I prosjektet ligger også en utarbeidelse av etiske regler for bruk av sosiale media. Prosjektet er ferdig i august 2018 og ledes av Axxell. Fra Charlottenlund er det Byggfag som deltar.

 

“Happy School” (2014-2016)

Happy School - textbook for teachers er et resultat av et EØS-samarbeid med skole i Estland. Fra CVS har programfaglærere og fellesfaglærere på SSA deltatt. Dette er et hefte med ideer til opplegg i fellesfag som kan gjøre opplæringen artigere for elevene. Det dreier seg om å få elevene til å full føre og prestere sitt beste. Målet er å identifisere utfordringer i studentengasjering, samle ideer for å få undervisningen mer engasjerende og elevfokusert. 
Partner: Tostamaa Keskool (EST)
Du finner heftet her

KA2 “Fullføring av videregående skole” (2014-2017)

Utveksle ideer for hvordan vi kan få et større antall elever til å fullføre videregående skole innen normert tid
Utvikle et sett med praktiske verktøy
Sammenligne bruk av statistikk

Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), ROC Noorderport (NED), Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL), Tech College Aalborg  (DEN), Axxell Utbildning (FIN)

KA1 “WorkQual” (2014-2016)

Forbedre samarbeid på tvers av skolene og arbeidslivet: Kvalitetsstyring og mentorarbeid i arbeidslivet.
Partnere: EPLEFPA Jules Rieffel (FRA), Broadshoulders Ltf. (ENG), IFSAT foundation (NED), Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL), Axxell Utbildning (FIN)

KA2 Utvekslingsskole (2014-2017)

Internasjonal samarbeidsavtale om å motta utvekslingsstudenter i praksisperioder.
Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), Axxell Utbildning (FIN)

”Teknisk og industriell utdanning i Midt-Norge” 2014-2016

Utveksling av studenter og lærere innen teknisk- og industriell produksjon
Partner: Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL)

 “Lik, men forskjellig: Øke kvaliteten på kunst-, håndtverks- og frisørutdanning gjennom samarbeid mellom Island og Norge” (2014-2017)

Utveksling av studenter og lærere, og produkter og kunnskap innen kunst, håndtverk og frisør.
Profesjonell utveksling av ideer
Utforske muligheten for praksis/felles lærlingetid
Partner: Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL) 

“Moderne teknologi og moderne utdanning” (2014-2016)

Student, teacher and school leader exchange, focusing on use of alternate learning arenas and ICT.
Partner: Spojená škola (SVK) 


Profesjonelt samarbeid (2008-)

Samarbeid om dramaproduksjoner, utveksling av studenter og lærere, kulturell utveksling
Partner: Ashtar Theatre College (Ramallah)

Utveksling av billakkerere og malere (2014-2015)

Utveksling og korte praksisperioder for malere.
Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), Byåsen videregående skole (NOR).

Les mer om

Internasjonalisering i Trøndelag Fylkeskommune

Sist oppdatert 11.12.2018