Internasjonale prosjekter

pexels-photo-227433_beskåret.jpg

På Charlottenlund videregående skole satser vi på internasjonale prosjekter som en del av skolens strategi for å møte framtidas utfordringer innen arbeidsliv og verdiskaping. Gjennom deltakelse i ulike Erasmus+ - og Nordplus-prosjekter gir vi elever og ansatte mulighet til å reise ut for arbeidspraksis og kompetanseheving, samt øke kjennskapen til vår felles europeiske kulturarv. De overordna prinsippene for Erasmus er bærekraft, digitalisering, inkludering / mangfold og demokrati og aktivt medborgerskap. Dette er prinsipper som er i tråd med Fagfornyelsen.

Internasjonalisering er viktig fordi det bidrar til skoleutvikling, inspirasjon, bedre læring og dermed bedre gjennomføring samt utvida kjennskap og bidrag til europeisk arbeidsliv, kultur og historie samt innovasjon og økt rekruttering til yrkesfag. Det er helt nødvendig for å skaffe flere fagarbeidere til et lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk arbeidsliv som med sin verdiskaping kan bidra til sosial og økonomisk utjevning i tråd med våre demokratiske verdier.

Charlottenlund videregående skole ønsker å kombinere en internasjonal profil med vekt på skolens viktigste satsningsområder: Gjennomføring og et trygt og godt lærings – og arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling. I tråd med nasjonale og europeiske mål om å øke rekruteringen til yrkesfag og bidra til kompetente, innovative og selvstendige fagarbeidere søker vi internasjonale samarbeid om utviklende prosjekter og samarbeidspartnere. Vi ønsker å knytte til oss noen hovedsamarbeidspartnere («knutepunktskoler») for et langsiktig samarbeid.

Våre prosjekter

Skolen er involvert i prosjekt innen Erasmus+, Nordplus Junior og et fast samarbeid med Ashtar Theatre School i Ramallah, finansiert av fylkeskommunen. De fleste programområdene ved skolen er involvert i prosjektene.

Per idag har Charlottenlund videregående skole samarbeidsprosjekt med flere ulike land. Dette er Tyskland, Finland, Frankrike, Palestina, Spania, Makedonia, Sverige og Italia samt Slovenia. For elevene betyr dette at de som ønsker å dra på utveksling til utlandet har gode muligheter for det på Charlottenlund.

Kart Europa

Access To Work Based Learning Abroad – European Apprenticeship RoadMap

Project period: 01-12-2021 to 30-11-2023

The project aims to increase knowledge on apprenticeship systems in the partner countries, to increase the transparency and accessibility of information and materials and to contribute to mobility periods abroad in the form of international apprenticeships, both on secondary and tertiary level.

Partnership of the project consists of nine organizations from seven countries with different VET education and apprenticeship systems. The partners are from different parts of Europe and aim to promote their apprenticeship systems and in that have better chances to explore the results to different corners of Europe and to affect the practices already during the project’s lifetime. The partnership network has an expertise in providing different fields of education and upper secondary VET, higher VET, IVET and CVET and Chamber of Commerce, which contributes to the transferability of the results.

The results will be an apprenticeship mapping with valuable input from the world of work, a framework for international apprenticeship days, an online European apprenticeship roadmap guide, a platform, an educational canvas and apprenticeship frames (templates).

Partners

  • Project coordinator YA – Vocational College of Ostrobothnia, Finland
  • Ålands Yrkesgymnasium, Finland
  • Charlottenlund Upper Secondary School, Norway
  • Uddevalla Vuxenutbildning, Sweden
  • Politkenika Ikastegia Txorierri, Spain
  • Institut de Genech, France
  • comoNExT Innovation Hub, Italy
  • Community Development Institute, The Republic of North Macedonia
  • West Sweden Chamber of Commerce, Sweden

 

 

 

Prosjektet CHA-talents Advance to Robust skilled workers through European Mobility – CHARM skal gå over 2 år fra høsten 2019. Prosjektet skal knytte samarbeid med andre skoler og deres ansatte for å reflektere over egen praksis og utvikle denne i retning av større relevans i opplæringen. Elever skal få økt motivasjon, handlings-, språk-, kultur-, og fagkompetanse gjennom besøk til vertsskoler og bedrifter i utlandet som tilbyr samme fagopplæring som Charlottenlund, gjør men på andre måter og med andre krav. Prosjektet skal også øke læreres kompetanse mot en mer relevant yrkesopplæring ved egen skole, og øke deres kontakt med andre lærere og bedrifter innen yrkesfagopplæring og næringsliv.

Kontaktperson

Jordklode

Yrkesfagslærere ved Charlottenlund vgs setter standarden for et fremtidsrettet opplæringstilbud innen reiseliv.

Kontaktpersoner

 

Forumteater Ashtar Theatre

Samarbeid med Ashtar Theatre i Ramallah på Vestbredden. Målet er erfaringsutveksling innenfor teaterfaget, språk, kultur og fritid i de ulike landene. Målgruppe og deltakere er elever og lærere/instruktører i Ramallah og Trondheim. Bakgrunn for samarbeidet er at Ramallah er Trondheim sin vennskapsby på Vestbredden. Samarbeidet startet i 2008.

Kontaktperson 

 

  

 Fullførte prosjekt

 


Mål for prosjektet er å lage en standard nettside for å bedre sikkerheten for praksiselever og lærlinger i egne og andre Europeiske land (innen TIP og BA). Målgruppe er bedrifter som tar imot praksiselever/lærlinger og elever/lærere ved skoler med yrkesfaglige studieretninger, praksis-elever/lærlinger og lærere ved yrkesfaglige studieretninger. Samarbeidspartnere er Axxell Utbildning AB, Noorderport, CFAI adamic, Orsan Projects Elk.Koop Tzikia og Ikaslan Gipuzkoa Association of vocational Training. Følgende land deltar: Finland, Nederland, Spania, og Frankrike.

Kontaktpersoner

 

 

Se også film om sikkerhet for lærlinger hos Sandvik Teeness AS i Trondheim.

Besøk fra Estland til CHA for å erfare vår måte å inkludere elever med spesielle behov. Målgruppe er lærere og ledere fra Estland som ønsker å erfare/lære hvordan de kan organisere egne tilbud for elever med spesielle behov etter at ny lov er i ferd med å tre i kraft i Estland. Samarbeidspartner er Kiili Gümnasium i Estland.


E-twinning

Prosjektet omhandler holdninger til endringsprosesser. Elevene skal sammen utarbeide en Podcast med tittelen "Change is good - You go first, and how to make changes fun?". Samarbeidet er nettbasert mellom lærere og elever i Norge, Skottland og Fransk Guyana.

Kontaktperson

 

To create skilled workers in competences, innovation and cooperation. Målgruppe er elever ved CHA innen DH og BA ved skolen får erfaring i arbeid, språk og kultur i internasjonal bedrift og fritid. Samarbeidspartnere er Axxell Utbildning AB, DE-Richard- Riemershmid-Berufskolleg i Finland og Tyskland.

Kontaktpersoner

 

 

 

Målet er å gi elever erfaring i arbeid, språk og kultur i Tyskland. Målgruppe er elever og lærere ved CHA innen MP (Medieproduksjon). Samarbeidspartner er DE-Richard- Riemershmid-Berufskolleg i Tyskland.

Kontaktpersoner

 

 

Appmentor

Appmentor er et oppfølgingsprosjekt av WorkQual der det er laget et idehefte for hvordan en utplassering kan forberedes, følges opp og evalueres for å sikre eleven best mulig kvalitet på opplæring i bedrift. Dette er i tråd med EUs satsing på økt rekruttering og gjennomføring i yrkesfag. Deltakere i Appmentor er foruten CVS, Axxell (Finland), VMA (Island), Broadshoulders (England), ISAT Foundation (Nederland), Nantes Terre Atlantique (Frankrike) og Education&Mobility (Spania). Målet er å vise eksempler på bruk av ulike sosiale medier i kommunikasjonen mellom elev, lærer og mentor når eleven er i praksis. En godt fungerende online kommunikasjon vil fremme læring og motivasjon og bidra til et tettere samspill mellom skole og næringsliv i fagopplæringen. Ulike systemer prøves nå ut. CVS har Dokker på Byggfag, samt bruk av Facebook på DH. Axxell og VMA tester Trello, WorkPlace, Whats App og Instagram, Terre Atlantique benytter Google Classroom. I prosjektet ligger også en utarbeidelse av etiske regler for bruk av sosiale media. Prosjektet ble ferdig i august 2018 og ledet av Axxell. Fra Charlottenlund var det Byggfag som deltok

Coaching i skolen - Erasmus+ (2017)

20 deltakere fra NTNU, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund vgs har deltatt på et to ukers kurs i bruk av coaching i skolen. Ni av universitetsskolens lærere fullførte i tillegg coachutdanning med bestått eksamen i "International Coach Federation - ICF acredited coach training program and after rigorous assessment has reached the required standard of competence for certification as an ICF ACTP coach." Coachutdanningen er gjennomført som et prosjekt i regi av Erasmus+. Samlingene ble gjennomført i Kaunas og Roma med deltakere fra Litauen, Italia, Romania, Tyrkia og Norge.

Kontaktperson

 

(2014-2017)

Utveksle ideer for hvordan vi kan få et større antall elever til å fullføre videregående skole innen normert tid. Utvikle et sett med praktiske verktøy. Sammenligne bruk av statistikk.

Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), ROC Noorderport (NED), Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL), Tech College Aalborg  (DEN), Axxell Utbildning (FIN)

(2014-2016)

Happy School - textbook for teachers er et resultat av et EØS-samarbeid med skole i Estland. Fra CVS har programfaglærere og fellesfaglærere på SSA deltatt. Dette er et hefte med ideer til opplegg i fellesfag som kan gjøre opplæringen artigere for elevene. Det dreier seg om å få elevene til å full føre og prestere sitt beste. Målet er å identifisere utfordringer i studentengasjering, samle ideer for å få undervisningen mer engasjerende og elevfokusert. 

Partner: Tostamaa Keskool (EST)
Du finner heftet her

(2014-2016)

Forbedre samarbeid på tvers av skolene og arbeidslivet: Kvalitetsstyring og mentorarbeid i arbeidslivet.
Partnere: EPLEFPA Jules Rieffel (FRA), Broadshoulders Ltf. (ENG), IFSAT foundation (NED), Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL), Axxell Utbildning (FIN)

 

(2014-2017)

Internasjonal samarbeidsavtale om å motta utvekslingsstudenter i praksisperioder.
Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), Axxell Utbildning (FIN)

Øke kvaliteten på kunst-, håndtverks- og frisørutdanning gjennom samarbeid mellom Island og Norge

(2014-2017)

Utveksling av studenter og lærere, og produkter og kunnskap innen kunst, håndtverk og frisør.
Profesjonell utveksling av ideer
Utforske muligheten for praksis/felles lærlingetid
Partner: Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL) 

(2014-2016)

Student, teacher and school leader exchange, focusing on use of alternate learning arenas and ICT.
Partner: Spojená škola (SVK) 

(2014-2016)

Utveksling av studenter og lærere innen teknisk- og industriell produksjon
Partner: Verkmenntaskólinn á Akureyri (ISL)

(2014-2017)

Utveksling og korte praksisperioder for malere. Partnere: Richard-Riemerschmid Berufskolleg (GER), Byåsen videregående skole (NOR).

  

Les mer om

Internasjonalisering i Trøndelag Fylkeskommune

Sist oppdatert 19.01.2022