En skole i hundre

malere.jpg

Charlottenlund videregående skole og yrkesfagopplæringen i Trondheim feiret 100-årsjubileum i 2019

Det ligger snart hundre års solid trøndersk skolehistorie bak det som i dag er universitetsskolen Charlottenlund videregående skole. Skolens historie starter med at den offentlige yrkesopplæringen i Trondheim blir opprettet gjennom Trondhjems Fagskole i 1919. Opp gjennom årene har mange skoler og skoletradisjoner oppstått og hatt sin oppdragsperiode for deretter å bli nedlagt og sammenslått med andre. Sentrale aktører som Ringve reformgymnas og Brundalen skolesenter med Elen Ofstads skole (Husflidskolen), Sara Løkens skole (Fagskolen i husstell) og Brundalen videregående skole (Trondheim yrkesskole), er en svært viktig del av denne skolehistorien som i dag er blitt Charlottenlund videregående skole.

Tale ved hundreårsjubileet

Her kan du lese Ivar Sognli sin tale fra hundreårsjubileet

Viktige hendelser i skolens historie

1883: Elen Ofstads Kvindelige Haandgjerningsskole starter opp som privat skole.
1898: Trondhjems husholdningsskole starter som privat skole på initiativ fra Sara Løken.
1903-1910: Elen Ofstad blir en del av Trondheim kommunale husmorskole
1919: Trondhjems Fagskole blir stifta og offentlig finansiert. Husmorskolen og Husflidskolen blir også offentlig finansiert fra samme år.
1934: Moholt yrkesskole starter opp.
1945: Trondhjems Fagskole endrer navn til Trondheim yrkesskole.
1947: Sør-Trøndelag husflidskole starter opp på Valsetbakken ved Jonsvatnet.
1947: Bilskolen etableres på Øya og Malvik og Strinda yrkesskoler oppretter en mekanisk avdeling i Sjøvegen på Nedre Charlottenlund.
1957: Forløperen til Ringve videregående skole blir etablert som kveldskurs på Gerhard Schøning og Strinda.
1959: Ringve videregående skole flytter til den nye skolen på Lade.
1961: Bilskolen flytter til Lade.
1965: Trondheim husmorskole blir overtatt av fylkeskommunen og får navnet Sør-Trøndelag husflidskole.
1966: Malvik, Strinda og Moholt yrkesskoler slås sammen til en skole, Moholt yrkesskole.
1968: Ringve skole blir en av de fire første reformgymnasa i landet.
1969: Husmorskolen og Husflidskolen flytter til Brundalen skolesenter.
1970-1973: Trondheim yrkesskole flytter til Brundalen skolesenter.
1974: Skolesenteret i Brundalen blir offisielt åpna.
1976: Trondheim yrkesskole endrer navn til Brundalen videregående skole, Sør-Trøndelag fylkes husflidskole endrer navn til Elen Ofstad skole, og Trondheim husmorskole endrer navn til Sara Løkens skole. Moholt yrkesskole blir til Moholt videregående skole og Ringve skole blir til Ringve videregående skole.
1983: Fotolinja ved Brundalen videregående skole flyttes til Valsetbakken og omtrent 15 år seinere til Ringve videregående skole.
1988: Brundalen videregående skole overtar det formelle ansvaret for Moholt yrkesskole, avdeling Sjøvegen.
1989: De siste husflidklassene på Valsetbakken avvikles og flyttes til Elen Ofstads skole.
1990: Elen Ofstads og Sara Løkens videregående skoler slås sammen til Charlottenlund videregående skole.
1993: Brundalen videregående skole får ansvaret for opplæringa i kriminalomsorgen og Ringve videregående skole overtar ansvaret for opplæringa på Østmarka sjukehus.
2002: Charlottenlund og Brundalen videregående skoler slås sammen til en stor Brundalen videregående skole.
2004: Moholt yrkesskole, avdeling Sjøvegen flyttes opp til Brundalen videregående skole.
2008: Ringve og Brundalen videregående skole blir slått sammen gjennom det fylkeskommunale vedtaket i Skolebruksplan 3.
2010: Skolen får navnet Charlottenlund videregående skole.
2011: Samlokaliseringen skjer i de gamle paviljongene på Brundalsenteret og Charlottenlund videregående skole er i gang.
2012: Fjerde januar 2012 flytter Charlottenlund videregående skole inn i dagens skolebygning.
2015: Charlottenlund videregående skole blir universitetsskole i et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
2019: De offentlig finansierte skolehistorien som har endt opp med charlottenlund videregående skole feirer hundreårsjubileum.

Sist oppdatert 01.01.2020