Driftsavdelingen

charlottenlund.jpg

Driftsavdelingen har ansvar for renhold og teknisk drift på skolen.

Vakttelefon: 480 71 915

Renhold

Skolens renholdsavdeling har 9 ansatte. Avdelingens viktigste oppgave er å sørge for at brukerne av bygget har et godt og friskt innemiljø. Vi skal gjennom vårt arbeid være med på å legge til rette for trivsel og gode arbeidsforhold for elever og øvrige ansatte ved skolen, og gjennom det legge grunnlag for et godt læringsmiljø. Rydding skal elevene selv sørge for. Undervisningsrom og fellesareal skal være like fint og ryddig når rommene forlates, som når de kommer på morgenen. 

Gjenglemte ting vi finner i garderober og fellesareal blir hengt opp ved inngangen til kroppsøvingssalen. Det som ikke blir hentet vil ved årets slutt leveres til Fretex. Finner dere verdisaker (smykker, ringer, mobil, pengebøker m.m.) leveres dette i ekspedisjonen i plan 0. Det som ikke blir hentet leveres til politiets hittegodskontor.

Kontaktperson renhold

 

Hilde Torsmyr
Renholdsleder
74 17 48 43 95 89 29 50

Teknisk drift

Avdelingen har fem medarbeidere. Viktigste ansvar og oppgaver er:

  • Brannvernarbeid
  • Vedlikehold herunder både bygg og maling
  • SD-anlegg: ventilasjon og lys, overvåkning og alarmer hvis noe er galt.
  • Utenomhusarbeid som snøbrøyting, strøing, feiing av grus på asfalt og plener, gressklipping og kjøreoppdrag
  • Løpende drifts og reparasjonsoppgaver fra Yammer og e-post i tillegg til oppdrag som registreres selv
  • Legionellasikring to ganger i årlig med varmere vann på alle tappepunkter inkl. kloring av dusjhoder
  • Bruker både traktor, multione (til snøbrøyting og feiing av grus), sittegressklipper, flere handklippere, varebil og EL-bil.

Kontaktperson teknisk drift

Magnar Helgemo
Driftsleder
74 17 49 13 99 71 07 05
Sist oppdatert 08.02.2024