Internasjonalisering

Internasjonalisering

Oppdal videregående skole har internasjonalisering som et av skolens hovedsatsningsområder. Vi tror at elevene våre lærer mye av å få muligheten til å ha kontakt med, besøke og bli kjent med elever, bedrifter og lærere fra andre land. Besøk i andre land gir oss muligheten til å se vår egen praksis i perspektiv. Vi lærer om andre måter å løse arbeidsoppgaver på, vi lærer om andre kulturer, og vi får kunnskap som vi ikke kan få i vårt eget nærmiljø. Skolens målsetning er at elever fra alle utdanningsprogram som ønsker det, skal få muligheten til å ha et opphold utenlands i løpet av skoleløpet.

Oppdal videregående skole har to hovedsatsninger innen internasjonal aktivitet:

  • ERASMUS+: Erasmus+ er et program fra EU som støtter utdanning, opplæring, ungdom og sport i Europa. Oppdal videregående skole er akkreditert i Erasmus+-programmet i perioden 2021-2027. Det betyr at vi kan sende elever og ansatte på opphold i utlandet hvert år i prosjektperioden.
  • Aksjon Brønnboring: Oppdal videregående skole samarbeider med Lions Norge om å finansiere brønnboring i Afrika, primært Uganda. Dette er skolens solidaritetsaksjon, som er planlagt, ledet og gjennomført av elever. Siden 2014 har skolen finansiert 1-2 brønner i året, og det har betydd svært mye for mange lokalsamfunn.

Erasmus+ på yrkesfag

Yrkesfagelever kan søke om å delta på et toukers opphold ved en skole/bedrift i et europeisk land. Skolen har samarbeid med skoler i mange land, blant annet Italia, Frankrike, Tyskland, Finland og Island. Søknadsfrist er 01.09.

Erasmus+ for idrettsfag og studiespesialisering

Skolen har jevnlige prosjektsamarbeid med ulike samarbeidspartnere. Skoleåret 2024-2025 skal flere elever på Vg2 studiespesialisering på et opphold til en skole i Spania. Vi skal også planlegge et samarbeid med en skole i Italia, og vi planlegger et prosjekt med idrettsfag. Tidligere har vi hatt prosjektsamarbeid med skoler fra mange land i Europa.

Mer informasjon om Erasmus+-programmet finner du her.

 

Sist oppdatert 03.07.2024