PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

 

I PP-tjenesten ved Oppdal vgs møter du Anita Bjørgen (tlf: 984 19 294). Hun er til stede torsdager og fredager.

PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings-og utviklingsmuligheter. PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering vdr. speialundervisning der opplæringsloven krever det.

PPT kan gi råd og veiledning til elever når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter.

Sist oppdatert 02.05.2018