PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

 

I PP-tjenesten ved Oppdal vgs møter du PPT-rådgiver Anita Bjørgen (tlf: 984 19 294). Hun er til stede alle dager.

PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings-og utviklingsmuligheter. PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering vedr. speialundervisning der opplæringsloven krever det.

PPT kan gi råd og veiledning til elever når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter.

Lenke til oppdaterte skjemaer: Hvordan ta kontakt med PPT? - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 24.10.2022