Aksjon Brønnboring

 

 Elevene ved Oppdal VGS har siden 2011 valgt å gjennomføre sin egen solidaritetsaksjon kalt Aksjon Brønnboring. Alle elevene donerer én dags arbeid til aksjonen, og hver elev skal ha minimum 400 kroner i lønn. Både næringslivet og privatpersoner har i alle år bidratt til å tilby elevene jobb, noe vi er takknemlige for. Noen elever gjennomfører alternative aktiviteter, der de enten vasker biler, selger boller, samler inn og panter tomgods, prepper ski eller lignende. Da donerer de overskuddet sitt.

 

 Pengene elevene samler inn går uavkortet til å bygge enkle pumpebrønner i Afrika, primært i Uganda (to i Zambia). Brønnene bygges i samarbeid med Lions. Til tross for at Uganda er et land med god tilgang til vann, er ikke vannet nødvendigvis rent, og det urene vannet fører blant annet til ulike typer sykdommer. Ved å bore etter grunnvann sikrer man rent vann, og man unngår sykdomsutbrudd i tillegg til at lokalbefolkningen slipper å gå langt for å hente vann. Det er i all hovedsak jentebarn som har jobben med å hente vann, noe som fører til at de ikke har anledning til å gå på skole. Brønnene bidrar derfor til å sikre jenter skolegang også. Som vi vet, er utdanning nøkkelen til utvikling i et samfunn, så brønnene har mange positive ringvirkninger. Hver brønn gir tilgang til rent vann for 500 – 2000 personer, og har stor betydning i lokalmiljøet.

 

I løpet av disse årene er det bygd fjorten brønner, og det er mange tusen som er sikret bedre helse og bedre liv gjennom elevenes innsats. Det er en skoledag som faktisk bidrar til å redde liv!

Enkelte år har skolen sendt både elever og ansatte til Zambia og Uganda for å være med på den formelle åpningen av brønnene. Det er alltid forbundet med stor fest, og bidrar til at elevene får et sterkere eieforhold til prosjektet – her får man se hva det egentlig betyr i praksis.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.12.2022