Aksjon Brønnboring

Aksjon Brønnboring

Dette er brønnen som elevene ved vår skole har finansiert i skoleåret 2017/2018.

Den ligger ved en skole som heter Mubila Community School, i Kashitu-regionen i Zambia, nord for Lusaka. Dessverre har vi ikke fått noen bilder fra selve åpningen enda, disse er hentet fra rapporten som Lions Aid Norge har gitt ut i forbindelse med byggingen av ni ulike brønner i denne regionen.

Dette er et tiltak ved Oppdal vgs for å være med samle inn penger til byggingen av vannbrønner i Uganda og Zambia. 2015 er femte året elevene her på skolen har valgt å være med på Aksjon Brønnboring, og så langt har elevene ved OVS skaffet rent vann til over 10 00 mennesker. Fantastisk!

---------------------------------------------

Tidligere prosjekter:

 AKSJON BRØNNBORING 2015

10. mai er det klart for årets Aksjon Brønnboring. I denne aksjonen bidrar alle elevene ved OVS med ett dagsverk, der lønna går uavkortet til å bygge en ny brønn i Zambia. Vi vet ikke enda hvor i Zambia brønnen blir bygd, men lokale Lionsmedarbeidere kartlegger hvor behovet er størst, og tar ansvar for den praktiske delen med selve byggingen. Brønnene er enkle og krever lite vedlikehold, noe som gjør dem sikrere i bruk. 

 I løpet av etterjulsvinteren vil alle klassene få besøk der de får høre mer om hvordan prosjektet skal gjennomføres, og ikke minst høre og se hvilke resultater dette har for lokalbefolkningen som får en brønn i sitt nærområde.

 

Brønnene er svært viktige, fordi de reduserer antall tilfeller av diare, senker antall tilfeller av øyesykdommen trakom og de styrker bygdas nivå på hygiene og sanitæranlegg. I dag må ofte befolkningen gå flere kilometer for å hente vann fra en ubeskyttet vannkilde (se bilde), som de i tillegg deler med dyr. I tillegg vil en brønn bety at jenter og kvinner får frigjort tid – tid de kan bruke til skolegang i stedet. Og skolegang betyr økte muligheter for videre utvikling av området.

 Brønnene gir altså helsemessige fordeler i tillegg til at de kan bidra til videre utvikling av regionen.

 – Det er ganske fantastisk at én dags arbeid kan utgjøre så stor forskjell for noen andre! Bra jobba, elever ved OVS !

 

Sist oppdatert 08.05.2018